Các Vị Giám Mục Ðức và Ba Lan ký Tuyên Ngôn Chung cổ võ sự Hoà Giải giữa hai dân tộc Ðức và BaLan.

Tin Ðức Quốc (Apic 21/09/2005) - Theo nguồn tin của hãng thông tin Công Giáo Thụy Sĩ, (Apic), thì thứ Tư 21 tháng 9 năm 2005, các giám mục Ðức và BaLan đã ấn ký bản Tuyên Ngôn Chung nhắm củng cố sự hoà giải và tình huynh đệ giữa hai dân tộc Ðức và Ba Lan, còn những xích mích và hiềm khích với nhau vì những vết thương từ thời thế chiến thứ hai.

Trong Tuyên Ngôn Chung, các giám mục tuyên bố rằng những người Ðức và những người BaLan không bao giờ nên vận dụng những nguồn lực tri thức và vật chất của họ vào việc gây thêm thù oán với nhau. Ngược lại, những người dân này được mời gọi sử dụng tất cả mọi nguồn lực để phục vụ cho điều thiện hảo và cuộc sống an lành của tất cả mọi người trong một Âu Châu đang tiến tới và muốn củng cố căn cước kitô của mình.

Các Giám Mục Ðức và Ba Lan than phiền rằng vài nhân vật chính trị và dân sự đang "khai thác một cách vô lương tâm và hời hợt những vết thương của quá khứ", để phục vụ cho những mục tiêu lợi lộc cá nhân và chính trị riêng tư." Theo các giám mục, thì trong thời gian gần đây, những vết thương củ đã được mở lại, nhắm tạo thế liên kết giữa những toan tính của một tinh thần không lành mạnh. Các giám mục nghĩ rằng chỉ trong việc cố gắng thiết lập sự thật trọn vẹn mà người ta có thể ngăn chận cái nhìn một chiều về lịch sử và mở rộng tâm hồn cho một sự chung sống tốt đẹp.

Ðược biết Tuyên Ngôn Chung này đến sau 40 năm trao đổi giữa hai Hội Ðồng Giám Mục (Ðức và BaLan), khởi sự từ năm 1965 đến nay (2005).

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2005, Ðức Hồng Y Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, sẽ hướng dẫn phái đoàn giám mục Ðức đến BaLan, để ký vào Tuyên Ngôn Chung trong bản văn bằng tiếng BaLan.