Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Liêm, tân Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Washington, DC -- Thứ Bảy ngày 6 tháng 10 năm 2007, Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Liêm, tân Chủ tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, sẽ chính thức tiếp nhận nhiệm vụ trong Thánh Lễ Tạ Ơn, bắt đầu lúc 12 giờ trưa, kỷ niệm đệ Nhất Chu Niên ngày khánh thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Washington, DC.

Đức Ông Giuse Phạm Xuân Thắng, đương kim Chủ tịch Liên Đoàn, đã gửi thư thông báo kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự Lễ Tạ Ơn này. Các Cộng đoàn Giáo xứ thuộc miền Trung Đông địa phương là thành phần chính đặc trách việc tổ chức lễ kỷ niệm.

Sau hai năm phục vụ Liên Đoàn, vào tháng 5 năm 2007, Đức Ông Thắng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch, đồng thời công bố trao quyền cho Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên (Phó Chủ tịch I) xúc tiến việc bầu cử vị tân Chủ tịch Cộng Đồng GSTS và Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ nhiệm khoá 2007-2011.

Qua đợt bầu cử và đề cử các ứng viên từ 8 Miền Hoa Kỳ, một cuộc bầu cử vòng đầu bằng thư đã chọn ra hai vị nhiều phiếu nhất để được chọn lựa trong cuộc bầu cử chung kết vào đầu tháng 8 năm 2007 dip Ngày Thánh Mẫu tại Chi Dòng Đồng Công, Carthage, Missouri. Cha Giuse Liêm đã đắc cử.

Đôi dòng tiểu sử về vị tân Chủ tịch:

Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Liêm sinh ngày 1 tháng 3 năm 1960 tại Phú Lộc, Thừa Thiên, Việt Nam. Thân sinh là ông Nguyễn Thanh Long & bà Trần Thị Kim Phán.

1993-1995: Tu học tại St. Joseph Seminary & College, Chicago, Illinois
1995-1997: Tu học tại Our Lady of the Lake Seminary & University, Mundelein, Illinois
1997-1999: Tu học tại The Mount St. Mary’s Seminary & University, Emmitsburg, Maryland

Cha Liêm tốt nghiệp Cử nhân về Ngôn ngữ Đức tại Loyola University, Chicago, Illinois; và Cao học về Thần học tại The Mount St. Mary Seminary & University, Emmitsburg, Maryland. Ngài được thụ phong Linh Mục ngày 19 tháng 6 năm 1999, thuộc Tổng Giáo phận Atlanta, Georgia.

Bài sai đầu tiên cho cha Liêm là cha Phó Giáo xứ St. Michael, Gainesville, Georgia; và từ năm 2005 là Cha Sở Giáo xứ St. Mary, Toccoa, Georgia và Họ Đạo St. Catherine Laboure, Commerce, Georgia.

Năm 2005, cha Liêm đắc cử Chủ tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ & Liên Đoàn CGVN Miền Đông Nam Hoa Kỳ; và vào ngày 4 tháng 8 năm 2007 đắc cử chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 6 tháng 10 năm 2007, Phiên Họp Khoáng Đại của Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn sẽ diễn ra tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia. Cha tân Chủ tịch sẽ giới thiệu các thành phần nhân sự phục vụ mới và đề xướng một chương trình sống đạo chung cho Liên Đoàn trong dịp này.