KHÓ NGHÈO

Ngày xưa Cha sống khó nghèo

Sinh nơi hôi hám bọt bèo tấm thân,

Bởi đâu Cha sống phong trần

Con ngồi tự hỏi mỗi lần ngắm Cha

Đúng rồi Cha sống chan hòa

Để con sung sướng hoan ca trọn đời.

VÂNG LỜI

Ba mươi ba năm sống làm người

Cũng ăn, cũng ngủ, cũng vui chơi,

Ngược xuôi, xuôi ngược đây mai đó

Tin Mừng loan báo bởi vâng lời.

KHIẾT TRINH

Mang thân phận của con người

Trần gian Cha sống với người tội nhân,

Khiết trinh tên đẹp vô ngần

Một lần Cha sống muôn vàn người theo./

------------------------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com