BƯỚC VÔ THƯỜNGẢnh của Lm. Tâm Duy

Hành trình

vạn dặm xa xôi

Tới nơi

bởi bước chân đầu nhỏ nhoi.

“A journey of a thousand miles begins with a single step”

(Trích tục ngữ Trung Hoa, nđc phóng ngữ)