Tại Nhà Thờ nào ở Hoa Kỳ và Canada có cử hành Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh?

Tiếp nối các bài viết lần trước chuyên về chủ đề "Thánh Lễ La Tinh Truyền Thống" nhân năm Thánh Phaolô 2008, lần này người viết xin giới thiệu với Quý Vị thêm một nguồn sưu khảo mới về Thánh Lễ La Tinh, cụ thể là danh sách liệt kê đầy đủ tất cả các Giáo Xứ ở Hoa Kỳ và Canada - vốn có Thánh Lễ La Tinh được cử hành vào những ngày thường trong tuần, và nhất là vào ngày Chủ Nhật, địa điểm và giờ Lễ để Quý Vị tiện tham khảo thêm, hòng khuyến khích mọi thành viên trong gia đình, nhất là giới trẻ, thường xuyên đến và tham dự Thánh Lễ Truyền Thống này.

Để nhận được một Danh Sách đầy đủ, hay để biết xem trong tiểu bang mà Quý Vị đang cư ngụ Nhà Thờ nào có cử hành Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh, xin Quý Vị gõ vào địa chỉ: http://www.ecclesiadei.org/masses.cfm hay nhấn chuột vào dòng chữ kế bên: Coalition in support of ECCLESIA DEI

Sau đây là kết quả điển hình để Quý Vị dễ hình dung:

Một Phần Danh Sách Liệt Kê Các Nhà Thờ có Thánh Lễ La Tinh Được Cử Hành


Ngoài ra, Quý Vị cũng có thể vào trang Web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại địa chỉ: http://www.usccb.org/dioceses.shtml để từ đó tìm ra Giáo Phận / Tổng Giáo Phận nơi Quý Vị đang cự ngụ, và tìm hiểu xem có thêm Giáo Xứ nào tại đó có cử hành Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh hay không.

Chúc Quý Vị thành công trong việc tìm được Nhà Thờ có cử hành Thánh Lễ La Tinh nơi Quý Vị cư ngụ để Quý Vị và gia đình cùng đến tham dự Thánh Lễ La Tinh Truyền Thống!