Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trường Bộ về Giáo dân, Gia đình và Đời sống chính thức thông báo về chủ đề của Đại hội Thế giới về Gia đình: Tình yêu gia đình: một ơn gọi và một hành trình đến sự thánh thiện. Đó là chủ đề do Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn cho dịp Đại hội Thế giới về Gia đình sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2021. Nhân dịp 5 năm kỷ niệm Tông huấn Niềm vui Yêu thương (Amoris Laetitia) và 3 năm ngày công bố Sứ điệp Vui mừng và Hân hoan (Gaudete et Exultate), mục tiêu là nhấn mạnh tình yêu gia đình như là một ơn gọi và một hành trình đến sự thánh thiện, và để hiểu biết và chia sẻ ý nghĩa cứu chuộc của liên hệ gia đình trong đời sống hằng ngày. Để đạt được mục đích này, Đại hội đề nghị đọc lại Tông huấn Niềm vui Yêu thương trong ánh sáng của ơn gọi nên thánh được nói đến trong Sứ điệp Vui mừng và Hân hoan.

Tình yêu vợ chồng và tình yêu gia đình biểu lộ món quà quí giá của đời sống nơi đó hiệp thông được nuôi dưỡng và văn hóa cá nhân chủ nghĩa, tiêu thụ và lãng phí bị đảo ngược. “Kinh nghiệm thẩm mỹ về tình yêu được diễn tả qua cái nhìn của người khác như kết thúc nơi chính họ (AL 128), và cùng lúc nhận ra nơi người khác căn tính thiêng liêng của gia đình thánh như là chồng, vợ, cha, mẹ, con trai, con gái, ông bà.

Như hôn nhân và gia đình hình thành một trải nghiệm cụ thể về tình yêu, tình yêu vợ chồng và tình yêu gia đình chứng mình ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ con người, trong đó niềm vui và sự tranh đấu được chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày khi mọi người được hướng tới một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Cuộc hành trình này, khi sống với trung thánh và kiên nhẫn, tăng cường tình yêu và thực hiện ơn gọi nên thánh mà mỗi người đã chiếm hữu và được diễn tả trong liên hệ vợ chồng và gia đình. Theo nghĩa này, gia đình Kitô là một ơn gọi và một hành trình đến sự thánh thiện, một diễn tả về khuôn mặt hấp dẫn của Giáo hội (GE 9).

Theo Đức Hồng Y Farrell, hàng ngàn gia đình đến Đại hội Thế giới về gia đình để chia sẻ niềm vui của Tin mừng. Họ đến trong tình hiệp thông của Giáo hội và bạn hữu. Kinh nghiệm tham dự Đại hội Thế giới Gia đình sẽ là nguồn hứng khởi cho gia đình và con cái của họ sẽ là những người ý thức hơn về ý nghĩa của ơn gọi vợ chồng và gia đình trong Giáo hội khi trở lại sống tại các cộng đoàn và giáo xứ của họ.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP