TRĂNG VIỄN XỨ - Full Moon



Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Tháng chín nơi đây Trăng viễn xứ

Chốn cũ giờ hẳn tiết Trung Thu !.

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền