Melbourne. Ngày 28 Tháng 9 Năm 2008 - Thánh lễ 3 giờ chiều Chuá nhật tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng cứu giúp (Our Lady) Maidstone thuộc khu vực Miền tây cuả Tổng Giáo phận Melbourne với đông đảo giáo dân trong khu vực về tham dự.

Mở đầu trước giờ lễ. Linh mục Phillip Lê Văn Sơn Tuyên uý cộng đoàn đã thông báo đến toàn thể giáo dân có mặt biết qua về những diễn biến về tình hình cuả Tổng giáo phận Hà Nội qua sự kiện đòi đất Toà Khâm sứ và linh điạ thuộc Giáo xứ Thái Hà. Không những nhà cầm quyền không lắng nghe ý kiến và nguyện vọng chính đáng cuả Tổng giáo phận Hà Nội và giáo dân Giáo xứ Thái Hà. Nhà cầm quyền còn ra sức đàn áp và cưỡng đoạt đất đai cuả Tổng giáo phận và Giáo xứ Thái Hà biến thành công viên.

Họ còn dùng phương tiện truyền thông bóp méo sự thật vu khống, lăng mạ Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và các linh mục Dòng Chuá cứu thế Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà.

Sau đó, Linh mục Phillip Lê Văn Sơn kêu gọi mọi người hiện diện cùng quỳ xuống cầu nguyện đọc ba kinh kính mừng và hát bài: “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tà, Mẹ hãy dơ tay ban phúc bình an, đưa Việt Nam qua phút nguy nan.” Mọi người cùng hợp lòng hợp ý hát mà lòng rưng rưng ngấn lệ, cùng xin Mẹ đoái thương đến con cái Mẹ khẩn thiết cầu xin cho những vị lãnh đạo tinh thần cuả Tổng Giáo Phận Hà Nội vượt qua cơn gian nan thực sự đang phải đối phó với bạo quyền.

Sau đó buổi lễ bắt đầu với tân linh mục Giuse Vũ Nhật Thăng chủ tế.

Ngoài các buổi lễ hiệp thông cầu nguyện. Tất cả các đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam, không kể tôn giáo, mọi người nhiệt liệt hưởng ứng ký tên gửi tới chính phủ Úc Đại Lợi xin quan tâm tới sự kiện đàn áp cuả nhà cầm quyền Việt Nam đối với TGP Hà Nội.