THÁI HÀ LẠI BỊ TẤN CÔNG

Thái Hà lại bị tấn công
du côn, cảnh sát hợp đồng với nhau
đợi cho trời tối mau mau
du côn đột kích trước sau nhà dòng
cán bộ thì đứng thong dong
bảo kê con nghiện vào trong nhà nhờ,
Công an thì đứng ngoài chờ
sẩy ra đụng độ thì vơ ngay vào,
chi hội phụ nữ lao xao
luôn mồm la hét đòi vào bên trong.
Nghe tin đập phá nhà dòng
Giáo dân kéo đến đồng lòng sẻ chia
quyết tâm một bước không lìa
cùng nhau cầu nguyện, phân chia canh chừng
du côn, cảnh sát ngập ngừng
thấy dân đông quá thì bưng miệng vào
thế rồi rút hết lúc nào
Chẳng ai còn biết thế nào nữa