Đức Thánh Cha Phanxicô mời các khâm sứ Tòa Thánh tại các quốc gia trên thế giới và các quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc và tại các cơ quan khác, tham dự cuộc họp tại Roma vào ngày 12-15 tháng 6.

Tiếp theo các cuộc gặp gỡ tương tự vào năm 2013 và 2016, phòng báo chí Vatican cho biết, việc triệu tập ba năm một lần là một cách để Đức Thánh Cha Phanicô củng cố các hoạt động của các nhà ngoại giao Vatican.

Kể từ cuộc họp trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ sung phân bộ thứ ba - Phần Nhân sự Ngoại giao - vào Quốc Vụ Khanh Vatican, được thành lập năm 2017. Phân bộ này đã chuẩn bị cuộc họp tháng sáu.

Văn phòng báo chí Vatican cho biết ngày 10 tháng 6 rằng 103 nhà ngoại giao dự kiến ​​sẽ tham gia - 98 khâm sứ và 5 quan sát viên thường trực. Ngoài ra, 46 khâm sứ nghỉ hưu được mời tham gia cùng với những người khác vào ngày 15 tháng 6, ngày Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ với các khâm sứ và tổ chức một bữa trưa cho họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến ​​sẽ nói chuyện với các nhà ngoại giao vào ngày 13 tháng 6. Lịch trình của họ cũng bao gồm các cuộc họp với lãnh đạo cao cấp nhất của Quốc Vụ Khanh cũng như các hội nghị cập nhật họ về các vấn đề hiện tại của Giáo Hội, hợp tác quốc tế và đối thoại liên tôn, văn phòng báo chí cho biết.

Một số thời gian của họ sẽ được dành cho các nhóm được tổ chức theo lục địa nơi họ đang phục vụ. Họ cũng được gặp một số người đứng đầu văn phòng Vatican và với các đại sứ đại diện cho các quốc gia của họ tại Vatican.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

(Nguồn: Catholic News Service)