VATICAN - Ngày 15-7-2010 Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố các sửa đổi liên quan tới các tội trầm trọng chống lại các Bí Tích Thánh Thể và Giải tội cũng như các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Trong thông cáo công bố cùng ngày Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết năm 2001 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tự Sắc ”Bảo vê sự thánh thiện của các bí tích - Sacramentorum sanctitatis tutela”, ban cho Bộ Giáo Lý Đức Tin quyền giải quyết và phán xử theo giáo luật một loạt các tội đặc biệt trầm trọng, trước đó thuộc quyền của các cơ quan khác của Tòa Thánh và không được rõ ràng. Trong 9 năm sau đó kinh nghiệm gợi ý cần hoàn chỉnh và cập nhật các luật ấy để có thể giải quyết mau lẹ hơn hay đơn giản hóa các cung cách giải quyết để chúng được hữu hiệu hơn, hay chú ý đến các vấn đề mới.

Các tội phạm trầm trọng liên quan tới các thực tại nòng cốt của cuộc sống Giáo Hội, tức các bí tích Thánh Thể và Giải Tội và cả tội lạm dụng tính dục người trẻ dưới 18 tuổi. Các tai tiếng xảy ra trong các năm qua đã lôi kéo sự chú ý và làm nảy sinh ra các cuộc thảo luận rộng rãi liên quan tới việc Giáo Hội áp dụng để xét xử và trừng phạt các tội phạm đó. Vì thế thật là điều đúng đắn khi các luật lệ nÀy được trình bầy một cách rõ ràng thứ tự, để giúp định hướng những ai phải giải quyết các vấn đề này, nhất là những người cung cấp tin tức.

Cách đây không lâu địa chỉ Liên Mạng của Tòa Thánh đã công bố bảng tóm tắt Hướng dẫn hiểu các tiến trình nền tảng của Bộ Giáo Lý Đức Tin liên quan tới các lời cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng nay, việc công bố các luật lệ mới này cống hiến cho mọi người tài liệu viết chính thức đã được cập nhật và có giá trị đối với toàn Giáo Hội.

Riêng liên quan tới tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên điều mới mẻ đó là cung cách giải quyết mau lẹ hơn, không theo lộ trình xử án như trước, mà qua ”sắc lệnh ngoại án”, hay thư đệ thẳng lên Đức Thánh Cha trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, để cho giáo sĩ có tội hồi tục. Thời gian có thể tố tụng từ 10 năm được kéo dài thành 20 năm.

Còn một luật khác đơn giản hóa các vấn đề trước kia: đó là chú ý tới sự tiến triển trong tình hình của Giáo Hội và khả thể có các luật sư giáo dân như nhân viên của tòa án, chứ không phải chỉ có các linh mục như trước kia nữa. Và để thi hành nhiệm vụ này không cần phải có bằng tiến sĩ giáo luật, mà chỉ cần có bằng cử nhân giáo luật là đủ.

Được coi là vị thành niên cả những người có khả năng hạn hẹp sử dụng lý trí. Là tội nặng ”việc chiếm hữu, tàng trữ hay phổ biến hình ảnh khiêu dâm trẻ em từ phía một giáo sĩ trong bất cứ cách thế nào, bằng bất cứ phương tiện nào các hình ảnh khiêu dâm có các đối tượng là trẻ em dưới 14 tuổi”. Luật mới cũng đề nghị trở lại tính cách bí mật của các vụ án để bảo vệ phẩm giá của mọi người liên lụy.

Có một điểm không được nhắc tới tuy nó đã là đối tượng của nhiều thảo luận trong thời gian qua: đó là việc cộng tác với chính quyền dân sự.

Cần ghi nhận rằng các luật mới được công bố là phần của trật tự hình luật của Giáo Hội, tự nó đầy đủ và hoàn toàn khác với hình luật của các quốc gia. Theo hướng dẫn đăng trên địa chỉ của Tòa Thánh và trong thói quen do Bộ Giáo Lý Đức Tin đề nghị, cần phải lo liệu hợp thời và tuân theo luật lệ hiện hành của các quốc gia, chứ không theo việc tiến hành của giáo luật hay sau đó.

Thông cáo của cha Federico Lombardi nhấn mạnh rằng việc công bố các luật mới được sửa đổi này là một đóng góp lớn, nói lên sự dấn thân của Giáo Hội trong việc xử lý nghiêm ngặt và trong sáng các trường hợp nói trên, để bảo vệ sự trung thực luân lý và sự thánh thiện phúc âm, hầu đáp ứng các chờ mong của dư luận công cộng. Dĩ nhiên, còn cần có nhiều sáng kiến và biện pháp khác từ nhiều cơ quan khác của Giáo Hội. Riêng Bộ Giáo Lý Đức Tin đang nghiên cứu cách thức giúp các Hội Đồng Giám Mục đưa ra các công thức và phát triển các chỉ dẫn trung thực hữu hiệu cần thiết để đương đầu với các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các giáo sĩ hay trong các cơ cấu liên hệ tới Giáo Hội.

Ngoài ra các điều luật mới cũng trình bày một cách thứ tự các tội phạm nghiêm trọng chống lại đức tin như: lạc giáo, chối đạo và ly giáo, bình thường tùy thuộc các vị bản quyền, nhưng Bộ giải quyết trong trường hợp kháng án; việc ghi băng và phổ biến các cuộc xưng tội với chủ ý xấu, đã có sắc lệnh kết án hồi nằm 1988; việc truyền chức linh mục cho nữ giới, đã bị kết án bởi một sắc lệnh năm 2007 với vạ tuyệt thông tức khắc và tự động (SD RG 15-7-2010).