NÉT VÔ THƯỜNGẢnh của Nguyễn Ngọc Danh

Lấy nét vô thường của mênh mông

Chúa đem tô điểm nụ sen hồng

Phật đi khất thực qua xóm vắng

Đứng ngắm nụ cười nở hư không.

(ND)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền