(Fides 29.10) - Tại Cuba, một chủng viện được mở sau 50 năm vả sẽ bắt đầu các hoạt động vào tháng 11 tới đây.

Trung tâm đào tạo mới nầy được xây trong tổng giáo phận San Cristobal de La Havane và dự kiến sẽ có khoảng 100 sinh viên theo học. Kế hoạch nầy đã được Đức Gioan-Phaolô II chúc lành trong chuyến Người thăm Cuba năm 1998,nhưng công việc xây dựng chỉ mới bắt đầu cách nay không lâu,khi chính phủ Cuba bắt đầu cho thấy một thái độ bao dung hơn đối với Giáo Hội Công giáo.

Việc xây chủng viện chủ yếu do Dòng Hiệp Sĩ Columbus Hoa Kỳ tài trợ. Báo chí quốc tế,nhiểu nhà phân tích địa phương và nước ngoài đã nhận xét rằng Giáo Hội đã bắt đầu giữ một vai trò ngaỳ càng quan trọng hơn trong đời sống xã hội đất nước nầy.

Ngày 07.07 năm nầy, nhờ những nỗ lực của ĐHY Tổng giám mục giáo phận La Havane,James Ortega y Alamino, chính quyền Cuba đã trả tự do cho 52 người bất đồng chính kiến và cho phép họ rời khỏi Cuba. Mặt khác, Giáo Hội Công giáo nhiều lần yêu cầu tự do hoá đời sống chính trị và kinh tế của đất nước nầy.

Một phái đoàn HĐGM Hoa Kỳ do Đức TGM giáo phận Miami, Thomas Wenski cầm đầy, sẽ hiện diện tại lễ khánh thành tân chủng viện,dự kiến từ 03 đến 06.11.2010.