DẤU VÔ THƯỜNG
Ảnh của Lm. Tâm Duy
Nhớ lại "Mùa Chay" thuở ban đầu
Giữa sa mạc vắng những đêm thâu
Bốn mươi ngày, thắng bao cám dỗ
Đất bằng dậy sóng chẳng nghiêng tầu…
(Trích thơ của Thanh Sơn).
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền