Liên Hiệp Quốc (CNS) -- Khâm Sứ Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói: Thế giới không được coi người nghèo khó như một sản phẩm có thể được điều động và kiềm chế, nhưng như những cá nhân độc đáo đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới để có thể đạt được tiềm năng toàn vẹn của họ.

Đức Tổng Giám Mục Francis Chillikatt nói trong buổi tiếp xúc ngày 12 tháng Tư với Hội Đồng Kinh Tế và Xã Hội trong phiên họp thứ 44 của Uỷ Ban về Dân số và Phát Triển: "Muốn chống lại các vấn đề hợp pháp này, quan điểm ngày càng gia tăng về việc kiểm xoát dân số phải được huỷ bỏ.

Đức tổng giám mục người Ấn, hiện đứng đầu văn phòng quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói: "Thay vì tập trung các tài nguyên chính trị và tài chánh cho các nỗ lực để giảm thiểu con số người nghèo khó bằng các phương pháp coi thường hôn nhân và gia đình và ngăn cản đời sống của các thai nhi, chúng ta hãy tập trung các tài nguyên này vào việc cung cấp các trợ giúp phát triển đã hứa hẹn cho khoảng 920 triệu người đang sống với số tiền 1 dollar 25 một ngày.

Đức tổng giám mục Chullikatt bác bỏ một phúc trình của Văn Phòng Tổng Thư Ký nói rằng độ sinh sản tại các nước đang phát triển phải được trì hoãn lại qua việc cung cấp dễ dàng hơn các phương tiện ngừa thai tân tiến và phá thai an toàn.

Ngài nói: Phúc trình này “cổ võ cho lý thuyết bi quan là nếu có ít trẻ em nghèo khó hơn, thì sẽ bớt được nhu cầu về giáo dục; và nếu có ít phụ nữ nghèo sanh đẻ hơn, thì sẽ có ít vụ trẻ em chết khi sơ sinh; và nếu có ít miệng ăn hơn, thì có thể đáp ứng được vấn đề thiếu dinh dưỡng và sẽ có thêm nhiều tài nguyên cho việc phát triển.”

Ngài nói cộng đồng quốc tế cần phải quy hướng “những nhấn mạnh về tài chánh, chính trị và xã hội nhiều hơn” vào những chương trình trợ giúp cho các gia đình.