Ấu dâm: Thư luân lưu của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin

Thư luân lưu giúp các Hội đồng Giám mục xử lý các trường hợp ấu dâm

ROMA – Phòng báo chí Tòa thánh sẽ công bố một thư luân lưu của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin về xử lý các trường hợp ấu dâm, ngày thứ hai 16-5 tới.

Một tuyên bố nói rằng thư luân lưu này đã được gửi đến Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới, để “giúp đỡ” các Hội đồng này soạn thảo "hướng dẫn xử lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên".

Thư luân lưu sẽ được công bố bằng bảy ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ba Lan.

Văn bản của thư luân lưu sẽ được kèm theo một "Dẫn giải tổng hợp”, do phòng báo chí Tòa thánh soạn thảo.

Hồi tháng 11-2010, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y William Levada, đã thông báo rằng tài liệu này đang được soạn thảo.

Nên nhớ rằng trang web của Vatican đã gom lại, trong một phần đặc biệt mang tên "Sự lạm dụng trẻ vị thành niên, và phản ứng của Giáo Hội", các biện pháp được chọn để đối phó với các trường hợp như vậy.

Hồng Y Levada loan báo các "hướng dẫn" về sự thực hành cần làm theo, trong trường hợp ấu dâm ở bối cảnh Giáo hội, và đặc biệt đối với những gì liên quan sự trợ giúp cần có cho các nạn nhân, cũng như sự hợp tác với chính quyền dân sự, và sự ngăn ngừa ấu dâm nữa.

Đối với Tòa Thánh, cần thúc đẩy phản ứng của giáo quyền, để cho phản ứng này cứng rắn hơn, chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn.

Ngày 21-5-2010, khi trình bày các qui định mới được chọn, Đức Hồng Y Levada đã giải thích: "Chín năm sau khi ban hành Tông thư, dưới dạng Tự sắc "Sacramentorum sanctitatis tutela” (Bảo vệ sự thánh thiện của các Bí tích) liên quan đến "Normae de gravioribus delictis” (Qui định về các tội nặng hơn) được dành cho Thánh Bộ Giáo lý Đức tin giải quyết, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin thấy cần phải đề nghị thay đổi một số các qui định này, không phải thay đổi toàn bộ bản văn, nhưng chỉ trong một số phần bản văn, trong một cố gắng cải thiện việc áp dụng luật”. Các qui định này đã được thông qua bởi ĐTC Gioan Phaolô II vào năm 2001.

Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, linh mục Federico Lombardi, đã công bố một bài trình bày về "Ý nghĩa của việc xuất bản ‘các qui định mới về các tội nặng hơn’”.

Phòng báo chí Tòa thánh cũng xuất bản một bức thư của ĐTC Biển Đức 16 hồi tháng 3-2010 gửi các giám mục Ireland, và văn bản của các cuộc gặp giữa ĐTC và các nạn nhân ấu dâm, nhân các chuyến công du quốc tế khác nhau. (Zenit 11-5-2011)

Nguyễn Trọng Đa