VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp ý với các tín hữu Công Giáo Ai Len và thế giới để cầu nguyện cho Đại Hội Thánh Thể quốc tế tại Dublin, Ailen.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng 13-6-2012, ĐTC nói:

”Giờ đây tôi thân ái nghĩ đến và chào thăm chúc lành cho Giáo Hội tại Ai Len, nơi đang diễn ra, tại Dublin, Đại hội Thánh Thể quốc tế thứ 50, về đề tài ”Thánh Thể: hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta”, trước sự hiện diện của ĐHY Marc Ouellet, Đặc Sứ của tôi. Nhiều GM, LM, những người thánh hiến và tín hữu giáo dân đến từ các đại lục khác nhau đang tham dự biến cố quan trọng này của Giáo Hội”.

”Đây là một cơ hội quí giá để tái khẳng định chỗ đứng trung tâm của Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội. Chúa Giêsu, thực sự hiện diện trong Bí tích Bàn Thờ, qua hy tế yêu thương tột đỉnh trên Thánh Giá, hiến mình cho chúng ta, trở nên lương thực của chúng ta để đồng hóa chúng ta với Ngài, đưa chúng ta vào trong tình hiệp thông với Ngài. Qua sự hiệp thông này, tất cả chúng ta cũng được liên kết với nhau, trở nên một trong Chúa, và là chi thể của nhau”.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Tôi muốn mời gọi anh chị em hiệp ý với các tín hữu Kitô tại Ai len và trên thế giới, cầu nguyện cho công việc của Đại hội, để Thánh Thể luôn luôn là con tim sinh động của cuộc sống toàn thể Giáo Hội”.
Đại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 50 được khai mạc tại Dublin với thánh lễ ngoài trời sáng chúa nhật 10-6-2012 với sự tham dự của 12.500 tín hữu trong đó có hàng ngàn người đến từ hơn 120 quốc gia.

Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam cũng có một phái đoàn 6 người tại Đại hội, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, GM Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban GM Việt Nam về phụng tự, hướng dẫn. Ngoài ra có 1 LM Việt Nam thuộc Tu Hội Xuân Bích từ Nhật Bản, 2 nữ tu Đa Minh Việt Nam từ Houston, Texas.

Sáng thứ hai, 11-6-2012, lối 50 tín hữu Việt Nam đã tham dự thánh lễ tiếng Việt tại Nhà Dòng các Nữ tu Bác ái (Sisters of Charity) ở Donnybrook, do Đức Cha Phêrô Tứ chủ tế. Trong số các tham dự viên có một số lớn thuộc Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở Ailen.

Đại hội Thánh Thể sẽ kết thúc vào chúa nhật 17-6-2012 với Thánh Lễ trọng thể do ĐHY Đặc Sứ Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, chủ tế. ĐTC sẽ gửi sứ điệp truyền hình cho các tham dự viên và trong dịp này, địa điểm cử hành Đại hội Thánh Thể quốc tế thứ 51 vào năm 2016 sẽ được loan báo (SD 13-6-2012)