DUBLIN - "Chúng tôi là một nhóm những người trẻ, những người mong muốn mang lại cho những người trẻ khác đến trái tim của Giáo Hội," ông James Mahon, nhà lãnh đạo quốc ga Giới Trẻ 2000, một nhóm thanh niên tham gia các Đại hội Thánh Thể quốc tế. "Chúng tôi làm điều này thông qua ba trụ cột của chúng tôi: 1, là lòng sùng kính Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. 2, là lòng sùng kính Mẹ Maria. và 3 là sự cống hiến cho Huấn Quyền của Giáo Hội Công Giáo."

Ông cho biết Đại hội này rất tốt cho đất nước của mình: "Tôi tin rằng Đại hội này không chỉ tốt cho Dublin, đó là tốt cho Ireland. . . . Tôi tin rằng như một ngọn hải đăng thực sự mang hy vọng cho những người trẻ tuổi ở Ireland, và cho người dân nói chung. "

Ông Mahon cho biết những thành quả của Đại hội Thánh Thể sẽ tiếp tục: "Lạy Chúa, con thực sự cảm thấy, Chúa đã đổ phước lành của mình trên Ireland, trên Giáo hội Ireland trong tuần này."