Thánh Gioan, vị sứ giả dọn đường

Thánh Gioan tiền hô trong Kinh Thánh tân ước được diễn tả dưới nhiều khía cạnh về đời sống của Ông: một người sống nhiệm nhặt khắc khổ sống trong hang động ở sa mạc xa lánh trần thế, quần áo mặc làm bằng lông dã thú, dùng những con vật thú hoang dã trong sa mạc làm lương thực, rao giảng bằng những lời đanh thép thẳng thừng răn đe cảnh cáo chỉ bảo về ngày phán xét, dù là vua quan những người có chức quyền uy thế trong xã hội đạo đời.

Cung cách như người thời tiền sử sống giữa thiên nhiên như thế, mà lại có uy tín sức mạnh hấp lực kéo chú ý con người.

Nhưng khía cạnh, hay đúng hơn sứ mạng của Gioan đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu là chính, là trung tâm đời sống, và luôn hấp dẫn thuyết phục con người.

Khi Đức Giáo Hoàng hay vị quyền thế quốc gia đất nước nào muốn đến thăm viếng quốc gia đất nước khác, vị Đại sứ hay đoàn Sứ gỉa được cử đến nơi đó hội đàm dọn đường, sắp đặt chương trình cho cuộc viếng thăm, có thể cả hằng năm trời trước.

Thánh Gioan tiền hô cũng đóng vai trò đó. Thiên Chúa đã sắp đặt cho Gioan sinh ra đời trước Chúa Giêsu. Ngày mừng sinh nhật của Ông theo lịch phụng vào ngày 24.06. và của Chúa Giêsu vào ngày 25.12.

Ngày mừng sinh nhật của Thánh Gioan vào giữa năm Dương lịch, ngày này theo thời tiết bên Âu châu xứ lạnh là ngày khởi đầu mùa Hạ nóng bức, ngày mặt trời chiếu sáng dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.

Trái lại, ngày mừng sinh nhật Chúa Giêsu, 25.12. khởi đầu mùa Đông rét lạnh, đêm tối trời dài nhất và ngày sáng có mặt trời chiếu ngắn nhất trong năm.

Gioan được giới thiệu : „Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.“ ( Ga 1,6-8).

Vai trò sứ giả Gioan được định nghĩa là người làm chứng cho ánh sáng Thiên Chúa đến trong đêm bóng tối tội lỗi của nhân loại ở trần gian.

Ông có nhiệm vụ kêu goị con người sửa dọn con đường tâm hồn mình cho Chúa Giêsu đến.

Là sứ giả dọn đường cho Chúa đến, nên Ông khẳng định vị thế của mình: „Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cởi dây giầy xách dép cho Người.“ ( Mt 3,11).

Những lời khẳng định của Gioan như thế nói lên bằng chứng về cung cách nếp sống của một người có lòng khiêm nhượng và biết về chính mình.

Qua những lời nói lên cung cách sống lòng khiêm nhượng chân thành như thế, Gioan muốn tất cả phải quy hướng về Chúa Giêsu, đấng sẽ đến.

Gioan tự hạ cho mình là người nhỏ bé thấp kém hơn Chúa Giêsu, không phải là kiểu cách ngoại giao hay tự ty mặc cảm, hay muốn đặt ra kiểu so sánh để được chú ý đề cao. Không đâu. Nhưng đó là nếp sống của một con người thành thật, con người biết tự chủ. Cung cách nếp sông như thế, không làm cho Gioan bị mất kém đi. Trái lại, lời rao giảng làm chứng của Ông càng có thêm sức mạnh gía trị thu hút lôi cuốn người khác. Vì thế, từng đoàn người kéo đến nghe Ông giảng, và xin chịu phép rửa thanh tẩy tội lỗi bên bờ sông Jordan.

Ngày xưa trước khi Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đến mang ơn cứu độ cho con người, Thánh Gioan tiền hô được cử là sứ giả đi trước dọn đường.

Từ khi Chúa Giêsu về trời không còn ở trần gian nữa, nhiệm vụ rao giảng về Thiên Chúa, dọn đường tâm hồn con người tin vào Chúa, được trao Giáo Hội , mà Chúa Giêsu đã thành lập ở trần gian: Anh em hãy đi làm chứng cho Thầy đến tận cùng mọi biên giới!( CV 1,8)

Trung thành với lời Chúa Giêsu truyền lại, từ ngày đó Giáo Hội đã hằng tiếp tục truyền chức Linh mục cho những người cộng tác vào công việc làm Sứ giả dọn đường làm chứng cho nước Thiên Chúa, như vị Sứ giả Gioan tiền hô ngày xưa đã làm.

Ngày xưa, dân chúng Do Thái mọi tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ kéo đến xem con người Gioan, nghe Ông rao giảng về Thiên Chúa, về nếp sống luân lý đạo giáo theo con đường bác ái chính trực, cùng xin chịu phép rửa để chứng tỏ lòng ăn năn thống hối.

Dân chúng tuốn đến Vị Sứ giả Gioan. Nhưng Sứ giả Gioan không ngừng lại nơi đó, mà đã chỉ hướng họ về Thiên Chúa, về Chúa Giesu.

Các Linh mục là những Sứ giả trong Giáo Hội Chúa Giêsu luôn hằng có những dịp cơ hội tiếp xúc với con người thuộc mọi thành phần tầng lớp từ trẻ con, người trẻ, người già, nam, nữ, người bình dân cũng như người có trình độ học vấn cao, bất cứ nghề nghiệp địa vị trong xã hội nơi linh mục được sai đến.

Người ta tìm đến linh mục, để được hướng dẫn đi đến với Thiên Chúa. Hay linh mục tìm đến họ, để hướng dẫn họ về với Thuên Chúa. Vì thế, bổn phận của người được tuyển chọn sai đi làm Sứ giả cho Thiên Chúa không khác gì công việc làm chứng cho ánh sáng , mà ngày xưa Sứ giả Gioan đã sống và đã làm: Đây là Chiên Thiên Chúa!

Ngày xưa Sứ giả Gioan đã rao giảng làm chứng cho Chúa. Ngày nay linh mục được Giáo Hội trao cho năng quyền thiêng liêng lo việc dùng lời nói, và nhất là đôi bàn tay cùng trái tim lòng nhân hậu ban các Bí tích của Chúa cho con người.

Nếu so sánh việc làm hoạt động của Linh mục với các nghề nghiệp khác trong xã hội, có lẽ phạm vi cùng cơ hội hoạt động linh mục bao trùm rộng rãi hơn cả, từ một trẻ em sơ sinh, đến người trẻ, người già trọng tuổi, người bệnh nạn, người gặp hoàn cảnh lo âu khốn khó, người có tâm sự trông mong hy vọng cùng thất bại, thất vọng, và sau cùng người qua đời…linh mục đều có cơ hội tiếp xúc với họ trong vui mừng hy vọng cùng khích lệ an ủi đồng hành.

Hơn nữa trong nếp sống xứ đạo làm chứng cho Tin Mừng nước Chúa, linh mục luôn có nhiều cơ hội cùng con người tổ chức phát triển lối sống đạo đức theo tập tục văn hóa thời đại, như những lễ nghi phụng vụ, hội đoàn mục vụ, hành hương, dạy giáo lý, lễ mừng hội họp…

Sứ giả Gioan làm công việc tiền hô dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Ông là người chỉ đường cho con người đến với Chúa Giêsu. Lối sống làm chứng của Thánh Gioan tiền hô như thế có hấp lực lôi kéo con người.

Lối sống đó cũng là mẫu gương cho sứ vụ linh mục, sứ giả của Chúa trong lòng Giáo Hội ở giữa trần gian.

Thánh Gioan tiền hô sau cùng đã nói về sứ mạng của mình: Người- Chúa Giesu - phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi!

Người sứ giả linh mục của Chúa sau cùng cũng nói lên tâm tư như vậy về sứ vụ của mình: Con chỉ là người đầy tớ vô dụng. Con chỉ biết làm việc bổn phận được trao phó!

Lễ Thánh Gioan tiền hô, 24.06.2017

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long