Tòa Giám mục Organe và Tòa TGM Los Angeles qua Trung tâm Mục Vụ và Đại Diện liên lạc Việt Nam đã ra thông báo cho biết: Về vấn đề ăn chay và kiêng thịt trong Mùa Chay khi trùng với những ngày có các lễ quan trọng của gia đình, của sắc dân hay Tết Nguyên Đán (special family celebration, an ethnic festival, Lunar New Year, etc.): 2 Tòa Giám Mục cho biết, đã được sự chấp thuận của Đức TGM José Gomez và Đức Cha Kevin Vann, để từ đây trở đi, chúng ta sẽ không phải xin phép miễn ăn chay và kiêng thịt vào ngày Tết Nguyên Đán nữa.

Người giáo dân Việt Nam sẽ được phép không phải ăn chay và kiêng thịt, hoặc không phải kiêng thịt vào ngày đó, nếu trùng vào ngày Tết. Nhưng họ có bổn phận chọn một ngày khác trong tuần để thay thế cho việc ăn chay kiêng thịt, hoặc việc kiêng thịt này. Vì thế, từ đây sẽ không cần phải xin phép chuẩn trong trong việc này nữa. Họ có thể chọn một ngày trong tuần để bù lại việc ăn chay và kiêng thịt này, hoặc các cha trong giáo xứ có thể đề nghị một ngày chung cho mọi người giáo dân để làm việc đền bù này.