SỨ THẦN TOÀ THÁNH TẠI HOA KỲ: CÓ SỰ PHÂN CỰC KHI KHÔNG TẬP TRUNG Ý TƯỞNG VÀO CON NGƯỜI

Vatican News (08.09.2023)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Andrea Tornielli, Tổng Biên tập Vatican News, Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ, và cũng là Hồng Y tân cử, cho rằng có sự phân cực trong thế giới là do người ta không tập trung vào con người nhưng lại tập trung vào ý tưởng. Và về Thượng Hội đồng sắp tới, ngài nói rằng “cần phải đồng hành để tìm giải pháp loan báo Tin Mừng cho thế giới đang thay đổi”.

Với câu hỏi về sự phân cực trong Giáo hội Hoa Kỳ, điều được Đức Thánh Cha đề cập gần đây, vị Hồng Y tân cử cho rằng điều này không chỉ liên quan đến Hoa Kỳ. Ngày nay, sự phân cực tồn tại trên khắp thế giới và chúng ta thấy nó hiện diện trước hết trong chính trị. Ngài rất ngạc nhiên trước những khó khăn mà các chính trị gia đôi khi gặp phải khi nói chuyện với nhau để giải quyết những vấn đề cụ thể. Sự phân cực xuất phát từ việc người ta dễ dàng quên đi tính cụ thể của thực tại luôn xoay quanh con người. Khi một người đóng kín hoặc quên con người, hoàn cảnh cụ thể và hướng tới các ý tưởng, người ta sẽ trở nên phân cực, bởi vì chúng ta bước vào cái mà ở Hoa Kỳ người ta gọi là một “cuộc chiến văn hóa”.

Chiến tranh văn hóa tồn tại trong xã hội. Ví dụ di cư, một vấn đề lớn của xã hội chứ không chỉ của riêng Hoa Kỳ. Đó là một vấn đề cụ thể, không có cách nào khác ngoài việc giải quyết nó. Tuy nhiên, xã hội cho thấy - đặc biệt là ở Hoa Kỳ - không có khả năng giải quyết vấn đề đó và sự phân cực xung quanh các giải pháp không bao giờ được áp dụng vào thực tế.

Trong 50 năm qua, Giáo hội Hoa Kỳ luôn nổi bật trong cuộc chiến chống phá thai, giúp đỡ người nghèo, nhưng theo Sứ thần Toà Thánh đôi khi chúng ta coi những điều tốt này là tuyệt đối. Ví dụ, bạn nói tôi là người ủng hộ sự sống. Nếu bạn không ủng hộ sự sống, bạn trở thành kẻ thù. Chúng ta quên rằng là người bảo vệ sự sống cũng là người giúp đỡ người khác cách cụ thể, không chỉ bảo vệ một ý tưởng, không ủng hộ một đảng chính trị ủng hộ sự sống, nhưng còn là người bảo vệ các giá trị, bởi vì chúng ta không chỉ ủng hộ một vài giá trị. Là môn đệ Chúa Giêsu chúng ta làm chứng và dấn thân giúp đỡ mọi người. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ là người ủng hộ sự sống.

Đức Tổng Giám Mục Pierre nhấn mạnh: “Vì vậy sự phân cực trong Giáo hội là một mối nguy hiểm bởi vì nó cũng có thể giết chết Giáo hội, và làm cho Giáo hội đi rất xa những gì Giáo hội phải là. Ngay cả khi có người không chia sẻ ý tưởng của bạn, người đó cũng không phải là kẻ thù của bạn. Và đây là lý do tại sao Đức Thánh Cha mời gọi, tạo ra và đưa ra ý tưởng về tính hiệp hành, để cùng nhau qua phương pháp đối thoại, lắng nghe, phân định và cả lắng nghe Chúa Thánh Thần”.

Trả lời câu hỏi liên quan đến Thượng Hội đồng sắp tới, Đức Hồng Y tân cử cho biết ở Hoa Kỳ có người lo ngại ý tưởng về tính hiệp hành, do thiếu hiểu biết về những gì Đức Thánh Cha muốn. Ngài nói: “Tôi nghĩ Đức Thánh Cha đưa ra điều này vì ngài thấy xã hội đã thay đổi. Tôi nhớ lại một chủ đề rất quan trọng đã xuất hiện tại hội nghị Aparecida năm 2007, sự thay đổi của thời đại: đó là, trong thế giới toàn cầu hóa này, một thế giới mới, những vấn đề đều mới. Khi đó, Giáo hội hiểu rằng cần phải cùng nhau đồng hành để tìm ra giải pháp”.

Nguồn: vaticannews.va/vi