Tam Nhật Thánh tại Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Canada


Hình ảnh thứ 5 tuần Thánh:

Hình ảnh thứ 6 tuần Thánh:

Hình ảnh thứ 7 Tuần Thánh:

Hình ảnh vọng Phục Sinh:

Tam Nhật Thánh

Facebook:

Youtbe:

Kính thưa quý vị. Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm được Địa Phận Calgary cho phép có cộng doàn và trở thành Giáo xứ do các Cha Dòng Đa Minh phục vụ từ năm 1978 cho đến nay. Kể từ ngày 4/9/2021, Đức Cha William còn cho phép tăng thêm một thánh lễ chiều thứ Bảy cho các Bạn Trẻ. Hiện nay đang có 2 ngành lớn là Ban Giáo Lý Đức Tin và Phong trào Thiếu nhi đảm trách. Vào tuần thánh, đặc biệt Tam Nhật Thánh năm nay 2024. Mỗi ngày đều có 2 thánh lễ Thiếu Nhi và Người lớn xen kẽ nhau. Trung bình mỗi thánh lễ khoảng 900 người tham dự. Mặc dầu cuối tháng Ba thời tiết còn rất lạnh và đổ tuyết nữa, nhưng mọi người đều cố gắng đến tham dự những thánh lễ, ngắm nguyện, hoặc hoạt cảnh thương khó Chúa và tham dự lễ Vọng Phục Sinh. Nhất là thánh lễ 8:30 pm Vọng phục sinh năm nay, giáo xứ tiếp nhận 8 anh chị em Tân Tòng. Tạ ơn Chúa là người Công Giáo Việt Nam từ ngoại quốc, chúng con vẫn cố gắng gìn giữ niềm tin nơi Chúa và thể hiện niềm tin vào sự chết và Phục Sinh của Chúa để nâng đỡ nhau mọi mặt.

Lm JB Nguyễn Đức Vượng