CÁO PHÓ

Trong niềm tin nơi Chúa Ktiô Phục Sinh

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm và Gia Đình trân trọng báo tin:

Thày Phaolô Vũ Ngọc Đức

sinh ngày 14 tháng 3 năm 1959, tại Sài Gòn, Việt Nam

đã được Chúa gọi về lúc 12:33 trưa ngày 23 tháng 5 năm 2014 tại Bệnh Viện Parkland, Dallas.

Hưởng Dương 55 tuổi.

Viếng Xác

ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2014Đọc Kinh vào lúc 7 giờ tối

tại

Moore Funeral Home

1219 N. Davis Drive

Arlington, TX 76012

Tel: 817-275-2711

Thánh Lễ An Táng

sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014

tại

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

13055 SE County Road 4271

Kerens, TX 75144

Điện thoại: 903-396-3201

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa nhân từ thương xót ban cho linh hồn Thày Phaolô được hưởng đời sống vĩnh cửu trên Thiên Quốc

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

và Các Đan Sĩ

Cùng Toàn Thể Gia Đình

(Đại Diện: Anh Chị Nguyễn Đức Tiên, số điện thoại: 214-668-3899)