Hôm thứ bảy ngày 10 tháng 01 năm 2015, Cha Giuse Trần Hòa Hưng, SDB - Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng Sa lê diêng Don Bosco Việt Nam đã loan báo cho các Cộng Đoàn Salêdiêng Don Bosco Việt Nam - Phụ Tỉnh Mongolia tin vui: Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam - Mongolia vừa nhận được tin vui từ
Nhà Mẹ Trung Ương ở Pisana - Roma - Italia cho biết, sau khi thực hiện cuộc phân định cùng với Ban Tổng Cố Vấn, Cha Angel Fernandez Artime, SDB - Bề Trên Tổng Quyền Dòng Salêdiêng Don Bosco đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB làm Tân Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam - Mongolia cho nhiệm kỳ 2015 - 2021.

Cha Giuse Nguyễn Văn Quang sinh ngày 02 tháng 06 năm 1948 tại Nam Định - Hà Nội, năm 1968 ngài gia nhập Tập Viện Salêdiêng Don Bosco tại Trạm Hành - Đà Lạt, ngài tuyên khấn lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 1968. Sau khi tuyên khấn lần đầu ngài được gửi đi theo học Triết học tại Hong Kong. Sau thời gian học triết ngài trở về Việt Nam và làm việc tại Don Bosco Thủ Đức. Sau thời gian thực tập ngài lên Đà Lạt học Thần học tại Học Viện Giáo Hoàng Piô X, và tuyên khấn trọn đời ngày 08 tháng 08 năm 1974 được Thụ phong Linh mục ngày 02 tháng 07 năm 1976 tại Đà Lạt.

Cha Giuse Nguyễn Văn Quang trước đây là Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Phước Lộc - Giáo Phận Bà Rịa Vũng Tàu nhiều năm. Hiện nay, Cha Giuse Nguyễn Văn Quang đang giữ chức vụ Giám Đốc Cộng Đoàn Salêdiêng Don Bosco Phước Lộc -Bà Rịa Vũng Tàu - Hiệu Trưởng Trung Tâm Dậy Nghề Phước Lộc tại Bà Rịa Vũng Tàu và cũng là Cố Vấn Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.

Được biết Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam hiện nay với con số hơn 300 Hội Viên SDB, với 20 Cộng Thể và 4 điểm hiện diện tại Việt Nam.

Ngoài ra Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam còn được Bề Trên Trung Ương trao phó cho Công cuộc Truyền tại Đất Nước Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ. Công cuộc truyền giáo này được nâng lên thành Phụ Tỉnh Mongolia với 6 Hội Viên Salêdiêng thuộc 6 Quốc Gia khác nhau đang làm việc tại 2 Cộng Thể Salêdiêng, một tại Thủ Đô Ulanbarto và một Cộng Thể tại Thành Phố Darkhan. Đây là vùng đất nước truyền giáo rất lớn vì được Giáo Hội cũng như Quý Bề Trên của Tu Hội Salêdiêng quan tâm rất nhiều.

Cha Tân Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam sẽ chính thức nhậm chức vụ Giám Tỉnh ngày Lễ Cộng Thể Tỉnh, Thứ Ba ngày 26 tháng 05 năm 2015.