Theo tin Catholic World News, Đức Cha Richard Malone của giáo phận Buffalo, chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, Hôn Nhân, Đời Sống Gia Đình và Tuổi Trẻ của HĐGM Hoa Kỳ vừa yêu cầu các hiền huynh giám mục của ngài sử dụng Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc, từ 7 tới 14 tháng Hai này, như cơ hội làm nổi bật bản chất của hôn nhân.

Ngài cho hay: “con số hôn nhân sút giảm trong Giáo Hội là mối quan tâm của Ủy Ban, cũng như các hậu quả của việc sử dụng khiêu dâm gây ra cho hôn nhân và gia đình. Trong lãnh vực chính trị và luật pháp, quả là một quan tâm trầm trọng khi phải chứng kiến các mưu toan nhằm tái định nghĩa hôn nhân thành một điều gì đó khác với việc kết hợp suốt đời giữa một người đàn ông và một người đàn bà”.

Trang mạng của HĐGM Hoa Kỳ cho biết thêm: trong một lá thư gửi các vị giám mục Hoa Kỳ ngày 16 tháng Giêng, Đức Cha Malone cho rằng Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc Hoa Kỳ từ 7 tới 14 tháng Hai và Ngày Hôn Nhân Thế Giới, Chúa Nhật 8 tháng Hai là cơ hội “để cử hành hồng ân và hồng phúc của hôn nhân và củng cố cũng như hỗ trợ các cặp đính hôn và kết hôn”.

Trong lá thư của ngài, Đức Cha Malone giới thiệu nhiều tài nguyên khác nhau có thể giúp ích cho các vị giám mục, các linh mục và các nhà lãnh đạo giáo dân trong việc cổ vũ, củng cố và bênh vực hồng ân hôn nhân như sự kết hợp suốt đời giữa một người đàn ông và một người đàn bà, trong đó có các trang mạng For Your Marriage, Por Tu Matrimonio, và Marriage: Unique for a Reason. Ngài cũng khuyến khích việc tham dự chiến dịch Call to Prayer for Life, Marriage, and Religious Liberty, và chia sẻ các tài liệu giảng dạy về Ngày Hôn Nhân Thế giới. Một bản tin cũng đã được bao gồm nói về Ngày Hôn Nhân Thế Giới hay các Chúa Nhật sau đó, tập chú vào các lợi ích xã hội của hôn nhân. Tài liệu giảng dạy và bản tin đính kèm cùng với lá thư của Đức Cha Malone có thể tìm thấy tại địa chỉ www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/national-marriage-week-2015.cfm.

Đức Cha Malone cũng nói lên lòng mong mỏi đối với Cuộc Họp Các Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia trong các ngày 22-27 tháng Chín tới. Các bài giáo lý chuẩn bị cũng như các thông tin khác có thể tìm thấy tại www.worldmeeting2015.org. . . .

HĐGM Hoa Kỳ cũng cung cấp các buổi tĩnh tâm “ảo” hàng ngày trong Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc, qua Facebook www.facebook.com/foryourmarriage. Chủ đề cho các buổi tĩnh tâm năm nay lấy từ các lời khôn ngoan của Đức GH Phanxicô ngỏ cùng các cặp hôn nhân.

Việc cử hành Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc tại Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2002, phát xuất từ Tuần Lễ Hôn Nhân Quốc Tế. Ngày Hôn Nhân Thế Giới, cử hành hàng năm vào Chúa Nhật Thứ Hai của tháng Hai bắt đầu từ năm 1983 do Worldwide Marriage Encounter khởi xướng.