Tiểu ban viện trợ cho Giáo Hội tại Trung và Đông Âu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã trao tặng hơn $5.2 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho 177 dự án tại 23 quốc gia trong vùng này.

"Phục hồi từ chế độ Sô Viết ở Trung và Đông Âu đã là một quá trình chậm chạm và khó khăn", Đức Cha Blase Cupich Tổng Giám Mục Chicago, chủ tịch của tiểu ban nhận xét.

"Người Công Giáo ở khu vực này rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Giáo Hội đang làm rất nhiều để hỗ trợ việc xây dựng lại không chỉ các nhà thờ và các cấu trúc, nhưng cả cuộc sống của cá nhân về tinh thần lẫn vật chất. "

Số tiền tài trợ này được trích chủ yếu từ tiền quyên góp ở hầu hết các giáo phận trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày Thứ Tư Lễ Tro hàng năm. Tiểu ban đã nhận được tổng cộng 7.9 triệu Mỹ Kim hồi tháng Bảy và tháng Mười Hai năm 2014.