Thư Ký Tòa Án Nói Rằng Không Có Một Tòa Án Mới Nào Cả.

VATICAN 4-4-2004 -- Trái với những bản báo cáo của giới truyền thông, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chưa hề đưa ra chỉ thị nào cho Bộ Giáo Lý Đức Tin là lập ra một tòa án mới, nguồn tin trên được một phụ tá Vatican nhận định.

Đức Tổng Giám Mục Angelo Amato, thư ký của Thánh Bộ Đức Tin nói rằng, “Thánh Bộ của Vatican ngay từ khi được thành lập, đã là một “tòa án” rồi, do đó, khi nói đến một tòa án thì chẳng có gì là mới mẽ cả. Bộ Giáo Lý Đức Tin luôn luôn thực hành quyền phán quyết tòa trong một số trường hợp cụ thể, bao gồm cả việc bảo vệ đức tin, luân lý, tính nhân phẩm của các bí tích, đặc biệt là sự hòa giải với phép Thánh Thể.”

Đức Tổng Giám Mục Amato nói với Đài Phát Thanh Vatican, “Một số trường hợp vi phạm trầm trọng thì Bộ cũng có thẩm quyền phán quyết. Mới đây Đức Thánh Cha đã tái khẳng định lại thẩm quyền và cập nhật về những thủ tục lẩn danh sách liệt kê những vi phạm trầm trọng như vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ thành niên, chẳng hạn. Những điều cập nhất mới này đã được Đức Thánh Cha đề cập đến trong Tông Huấn vào năm 2001 của Ngài là “Sacramentorum Sanctitatis Tutela," về những quy phạm có liên quan đến những tội hết sức trầm trọng mà Bộ Giáo Lý Đức Tin có thẩm quyền phán xét. Thì trong bất kỳ trường hợp nào Bộ cũng đều có những chuyên gia về pháp lý, lẫn kỷ thuật có đủ thẩm quyền để phán xử. Do đó, đó không phải là vấn đề cần phải có một tòa án mới.”

Ngài nói sự lẫn lộn đó hình như xuất phát từ một quyết định mới đây “để chuẩn bị cho việc xây dựng thêm một số cơ sở ngay trong Văn Phòng của Tòa Thánh nhằm bảo đảm có được những môi trường thích hợp để cung cấp về dịch vụ của Bộ.”