"

Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi trong việc các bác sĩ và y tá liên tục đình công, và đã gây cho các công dân Kenya nhiều đau đớn, khổ sở đến một tỷ lệ không thể tưởng tượng được", theo tuyên bố cuả các Giám mục Công Giáo của Kenya trong gửi cho thông tấn xã Agenzia Fides ngày 09/12/2016. Các giám mục tố cáo những hậu quả nghiêm trọng mà cuộc đình công đem lại.

"Những người ốm yếu, trẻ em và cao niên, cũng như những trẻ em sinh non và những nạn nhân tai nạn đã bị bỏ rơi để chịu đau và chịu chết trong những điều kiện khủng khiếp trong khi các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ thì dương dương khí phách đương đầu với nhau mà không có phương hướng rõ ràng và hy vọng", theo bản tuyên bố.

Giáo Hội thông cảm với các chuyên gia y tế "về những thất vọng của họ về việc các thỏa thuận tập thể đã không được tôn trọng", nhưng xin nhớ lại rằng "việc họ từ bỏ những bệnh nhân vô tội để bị đau khổ như vậy là không công bằng ".

"Chúng tôi kêu gọi các chuyên gia y tế đã thề bảo vệ sự sống nên xem xét lại lập tường và không tham gia vào các hành động đe dọa sự sống. Thật là rất đau đớn chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ kế hoạch khả thi nào cuả chính phủ khả dĩ đưa đến sự giải quyết cuộc đình công".

Các giám mục đưa ra lời kêu gọi đến chính quyền, hãy tạo ra một môi trường hài hòa cho cuộc đối thoại trong trật tự "để chấm dứt bế tắc này", và kêu gọi đến các bác sĩ "để đối phó với những trường hợp khẩn cấp cần thiết để cứu mạng sống".

Được biết, công đoàn các bác sĩ và y tá trong các bệnh viện công đã bắt đầu đình công kể từ ngày 5/12 khi cuộc đàm phán bế tắc. Họ cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc đình công đến các cơ sở tư nhân. Các chuyên gia y tế phản đối là vì họ đã không được tăng lương, là điều mà chính quyền đã thỏa thuận từ năm 2013.