Tĩnh Huấn Huynh Đoàn Đa Minh Hải Ngoại ngày 14/7/2017-16/7/2017

Calgary, Canada: Phụ tỉnh Đa Minh Thánh Vinh Sơn Liêm đã tổ chức một đại hội Tĩnh Huấn cho toàn thể các huynh đoàn Đa Minh trong toàn quốc Mỹ và Canada trong ba ngày. Chương trình tĩnh huấn có chủ đề: "Hãy lấy đức tin và phục vụ nhau." Mục đích là tạo cơ hội cho các anh chị trong ban phục vụ các Huynh Đoàn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, học tập và phục vụ." Cuộc tĩnh huấn này kế tiếp chương trình tĩnh huấn của 40 tu sĩ Đa Minh. Địa điểm là Tu Viên Thánh Đa Minh tại Calgary, Canada.

Xem hình

Có 8 huynh đoàn tham dự với 122 đoàn viên:

1. Huynh đoàn Thánh Mactinô, Richhmond, VA

2. Huynh đoàn Thánh Phạm Trọng Khảm, Arlington, VA

3. Huynh đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Oakland, CA

4. Huynh đoàn FX Hà Trọng Mậu, San Jose, CA

5. Huynh đoàn Giáo Dân Seattle, WA

6. Huynh đoàn Thánh Tôma Đệ, Vancouver, BC

7. Huynh đoàn Thánh Giuse Hoàng L. Cảnh, Calgary, AB

8. Huynh đoàn Thánh Mactinô, Saskatoon, SK

9. Huynh đoàn Thánh Tôma Toán, Edmonton, AB.

Ngày thứ sáu, sau khi ghi danh nhận bảng tên và chia tổ, mọi người găp gỡ cha bề trên và quý cha và các đại diện bốn liên huynh lên trình bầy các thành quả, khó khăn và các ước nguyện. Có hai vấn đề quan trọng được nêu lên là huy hiệu, đồng phục chung cho thống nhất và khó khăn trong việc thành lập và kêu gọi giới trẻ tham gia các huynh đoàn trẻ.

Ngày thứ bẩy có bài giảng thứ nhất của cha bề trên Phụ Tỉnh Phạm Hương với đề tài: "Sứ vụ Đa Minh." Cha nói về linh đạo Đa Minh và đường hướng giúp cho chu toàn sứ vụ rao giảng. Đời sống Đa Minh là sự kết hiệp giữa đời sống chiêm niệm với công tác tông đồ. Đó là đời sống chung, giữ kỷ luật tu trì, phụng vụ cầu nguyện, và học hành.

Bài giảng thứ hai của cha Vương Thuật với đề tài "Học hỏi." Cha nhấn mạnh về hai sắc thái quan trọng của cầu nguyện là Thái Độ và Chất Liệu. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa, cầu xin như con xin cha, và tâm sự với Chúa như hai người yêu. Chính cách cầu nguyện theo Thánh Đa Minh: thờ lạy ngợi khen, thống hối và tín thác, hãm mình đền tội, tạ ơn và tha thứ, lắng nghe và suy niệm, chuyển cầu, khẩn nài, chiêm niệm, cầu nguyện liên lỉ.

Ngày Chúa Nhật cha Vinh Hà thuyết trình đề tài "Học hành," cha nhấn mạnh sau khi học hỏi thì cần chiêm niệm, biến đổi rồi mới chia sẻ với người khác. Cha trích dẫn Thánh Tôma Aquinô là “học để sống và sống đẹp hơn, để lớn lên trong sự hiểu biết, trong tình yêu và niềm vui cho đến khi đạt được sự sống vĩnh cửu.” Cha cũng đề cập đến Công Vụ Tỉnh Hội 2017: “Học hỏi là bản chất của đời sống Đa Minh với mục đích kiếm tìm chân lý.”

Hàng ngày anh chị em sống trong tu viện cùng với các cha các thầy theo lịch trình của nhà dòng: Kinh sáng, ăn sáng, giao lưu các huynh đoàn, nghe thuyết trình, chia sẻ và học hỏi, Thánh Lễ, kinh chiều, kinh tối. Ngoài ra còn có các buổi canh thức (Diễn kich về nguồn), Thánh Lễ Chúa Nhật với cộng đoàn Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, trắc nghiệm, đúc kết, nghi thức lên đường, và chương trình du ngoạn Calgary.

Ban tổ chức hết sức tận tâm, lo lắng đưa đón phi trường, sắp xếp chỗ ngủ, cug cấp ăn uống hết sức đầy đủ. Ba ngày học hỏi chia sẻ hết sức bổ ích cả phần hồn lẫn phần xác.

Các MC và hoạt náo viên giúp cho mọi người học hát, học múa, và diễn kịch. Ba ngày bận rộn mệt mỏi nhưng rất vui vẻ thoải mái. Tinh thần phục vụ của quý cha, quý thầy, quý anh chị em trong các ban phụng vụ, tiếp tân, ẩm thực, và sinh hoạt rất đáng cảm phục.

Ngày thứ hai và thứ ba, những người còn ở lại đã được đưa đi thăm viếng các thắng cảnh trên núi Banff và hồ Louise, thành phố với khu Việt Nam Little Saigon, Khu thương mại Chinook, quảng trường Olympic, tòa Đô sảnh, hồ Lac des Arcs, dòng sông Bow and Elbow, cầu Xương Rắn, thăm và dâng lễ tại hai nhà thờ Thánh Vincent Liêm, và nhà thờ St. Francis. Thánh lễ Chúa Nhật đặc biệt có lễ tạ ơn của nữ tu Duyên Anh vĩnh thệ. Sơ đã chia sẻ về ơn gọi tu trì trong 9 năm qua và khuyến khích giới trẻ đi theo con đường tận hiến.

Lúc chia tay, mọi người bùi ngùi nhớ tiếc những ngày được sống trong tu viện và cảm nhận rằng mình cũng là nột thành phần quan trọng của gia đình Đa Minh và vui hưởng tình thân thương của những người anh chị em trong gia đình Đa Minh.

Mọi người hẹn gặp lại nhau trong kỳ tĩnh huấn tới, năm 2018 tại Houston, Texas.

Bùi Hữu Thư