Nhân dịp Ngày Đời Sống Thánh Hiến Thế Giới lần thứ 22, Đức Hồng Y João Aviz de Braz, người Ba Tây, Tổng Trưởng Bộ các Dòng Tu đã gởi thư cho các dòng tu, và các hiệp hội đời sống thánh hiến.

Trong thư Đức Hồng Y khẳng định rằng: “Lịch sử nhân loại hiện đại đang cần một ý nghĩa ơn gọi trong cuộc sống. Chúng ta cần phải có một dự án, một nguồn mạch đem lại ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình, đầy niềm vui và hy vọng. Là những người tận hiến, qua Bí Tích Rửa Tội, và qua việc trở thành một phần của cuộc sống Thiên Chúa và của gia đình mình, là Giáo Hội, chúng ta là những người kế thừa di sản ơn gọi và đặc sủng của Giáo Hội, và chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi sống đời thánh hiến và có nghĩa vụ bảo vệ và quảng bá lối sống này.

Việc cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến Thế Giới là một dịp lễ hội, và cũng là một dịp để tái cam kết dấn thân sống đời tận hiến, cũng như để cầu nguyện xin Chúa ban cho Giáo Hội những ơn gọi mới, để canh tân khuôn mặt Giáo Hội và thế giới bằng cách loan báo niềm vui của Tin Mừng và tình yêu của Thiên Chúa, là những điều mang lại ý nghĩa cho sự hiện hữu của chúng ta.

Source: International Union Superiors General - XXII WORLD DAY OF CONSECRATED LIFE