AO QUÊ / THE POND
Ảnh của Robert Helfman
Ao quê yên tịnh an lành
Cỏ cây xanh biếc bức tranh hiền hòa.
(bt)