BÔNG SÚNG AO NHÀ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Hè về bông súng ao nhà
Soi mình dưới nắng thật là dễ yêu.
(nđc)