ÁO TỨ THÂN
Ảnh của Tấn Đạt
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào
Em xinh em đẹp làm sao
Từ xa xưa lắm đi vào hồn thơ
(KD)