Xem Bài 1

Bản trả lời cũng lưu ý rằng Đức Giám Mục Trautman đã gặp riêng, hoặc cố gắng có thể, với mỗi nạn nhân. Và, “khi nạn nhân cho phép, ngài đã cung cấp tư vấn mục vụ cho nạn nhân. Ngài đảm bảo rằng các nạn nhân được điều trị tâm thần một cách phù hợp do Giáo phận chi trả. ”

“Nhìn lại thì chắc chắn rằng một số quyết định do Đức Giám Mục Trautman đã đưa ra liên quan đến một số linh mục… có thể bị phê phán. Nhưng, điều rõ ràng là toàn thể hành vi của ngài - và dựa vào tổng thể các hồ sơ – thì ngài đã quan tâm sâu sắc đến các nạn nhân, đã làm hết sức mình để giúp đỡ họ về mặt tài chính và tâm linh, không tha thứ cho những hành vi khủng khiếp của các linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên, và đã hành động nhất quán để cách chức những kẻ lạm dụng. "

Bởi vì bản báo cáo cuả bồi thẩm đoàn ghi chép rất chi tiết về các trường hợp của các LM Chester Gawronski, William Presley và Thomas Smith, Đức Giám Mục Trautman đã giải thích những vấn đề này một cách cặn kẽ.

Nguyên tắc là “Với những cáo buộc mới xảy ra dưới thời Đức Giám Mục Trautman thì vị linh mục bị ngưng hoạt động ngay.”

Các trường hợp ngoại lệ được thực hiện theo quy tắc này, là nếu vị linh mục "đã được gửi đi đánh giá tâm lý" dưới thời cuả giám mục Murphy, người tiền nhiệm của ĐGM Trautman.

Trường hợp cuả các LM Gawronski, Presley và Smith là đã “tham gia vào một chương trình giám sát / chăm sóc sau khi đã được các chuyên gia tâm thần khuyến cáo. Nếu suy nghĩ lại như bây giờ, thì ĐGM Trautman có thể hành động một cách khác, nhưng hồi đó với những khuyến nghị và kế hoạch đã có trước và vì lòng tôn kính vị tiền nhiệm là Đức Giám Mục Murphy, Đức Giám Mục Trautman tiếp tục các kế hoạch giám sát / chăm sóc như cũ theo như các chuyên gia đã đề xuất. ”

Nhưng dù thế, “Trong một số trường hợp, mặc dù có các chuyên gia tâm thần đề nghị một linh mục có thể được phục chức, Đức Giám Mục Trautman vẫn giữ ông ta ở ngoài những chức vụ công cộng.”

Bản trả lời cũng lưu ý rằng cả ba vị LM Gawronski, Presley, và Smith đều không hề tái phạm. Trong khoảng thời gian họ đảm nhiệm các chức vụ sau những cáo buộc lúc ban đầu, thì không có cáo buộc nào nữa về việc họ đã xúc phạm trong khi thi hành chức vụ.

"Khi có một cáo buộc lạm dụng thuộc về một vụ đã cũ (thường là hàng thập kỷ), ngài (ĐGM Trautman) đã đưa từng linh mục ra khỏi bất kỳ chức vụ nào có thể liên hệ với trẻ em và cuối cùng đưa mỗi người ra khỏi những chức vụ khác," bản trả lời viết.

Cả ba vị linh mục nói trên đều đã bị sa thải khỏi bực giáo sĩ sau khi có tiến trình do Giám mục Trautman khởi xướng.

Bản trả lời liệt kê nhiều ví dụ về những sai lầm trong bản báo cáo cuả bồi thẩm đoàn.

Ví dụ, bản báo cáo viết rằng Đức Giám Mục Trautman đã cho phép LM Gawronski giải tội cho những người khuyết tật vào năm 1996.

Bản báo cáo viết: “Đến năm 1996, không có nghi ngờ gì về việc Gawronski đã dành hầu hết chức tư tế của mình để nhử mồi cho những kẻ dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, ngay cả khi đang có khiếu nại, vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, Gawronski được thông báo rằng Trautman đã chấp thuận yêu cầu của ông ta để giải tội cho người khuyết tật. ”

"Nhưng bản Báo cáo không bao gồm," bàn trả lời nói, "đây là một lễ ăn mừng tổ chức một lần, có nhiều linh mục và nhân viên giáo phận tham gia, sự kiện diễn ra tại Trung tâm St. Mark (là tòa nhà nơi Giáo phận đặt văn phòng, gồm cả văn phòng của Giám mục), và sự tham gia của Gawronski là thể theo lời yêu cầu của một nữ tu đang là Điều phối viên mục vụ cho Người khuyết tật. Vậy tại sao bản báo cáo cuả bồi thẩn đoàn không tiết lộ thông tin đầy đủ về sự yêu cầu cuả nữ tu ấy? Phải chăng vì yêu cầu ấy làm mất đi tính chất giật gân chăng?”

Bản trả lời cũng chỉ ra nhiều đoạn văn khác có thể gây hiểu lầm trong bản báo cáo về LM Presley.

Bản báo cáo đề cập đến một thông cáo tháng 4 năm 2003 cuả giáo phận Erie về việc treo chén LM Presley, trong đó giáo phận nói rằng “không có thông tin nào để đưa ra về các cáo buộc khác có thể chống lại linh mục.” Bản báo cáo gọi đó là một thông cáo “sai và lừa dối”.

Bản trả lời lưu ý rằng cái thông cáo nói trên, tuy "lời văn không khéo léo ... chỉ đơn giản là một lời tuyên bố" không có bình luận gì thêm". Chứ không phải như lời cáo buộc trong Báo cáo, và không phải là một tuyên bố sai sự thật. ”

Bản trả lời cũng đề cập đến một bài đính kèm của bản báo cáo về một cuộc điều tra cuả giáo phận năm 2005 về LM Presley đã nghỉ hưu năm 2000, cuộc điều tra này có mục đích nâng tội trạng cuả LM Presley lên cấp đáng bị sa thải khỏi bậc giáo sĩ.

Cuộc điều tra do Đức Ông Mark Bartchak thực hiện, đã viết cho Đức Giám Mục Trautman ngày 25 tháng 8 rằng ông đã thu thập đầy đủ bằng chứng cho sự sa thải, và hỏi xem liệu ông có nên tiếp tục thâu thập thêm những người làm chứng khác hay không. Đức Ông Bartchak cho biết rằng ĐGM Trautman nói điều đó là không cần thiết.

Bản báo cáo gọi đây là "cách né tránh" của việc điều tra của giáo phận với ý định "tránh tìm thêm nạn nhân."

"Nhưng trong bối cảnh nói trên," bản trả lời nói, "Giám mục Trautman chỉ đơn giản trả lời một cuộc điều tra từ ĐÔ Bartchak và, bằng cách sử dụng lại từ ngữ từ cuộc điều tra, nói với ĐÔ rằng, nếu Giáo phận đã đủ bằng chứng để thành công trong quá trình tục hoá ( mà họ đã làm), thì ĐÔ không cần điều tra thêm vì có thể dẫn đến một vi phạm Giáo Luật, vì tuổi tác của nạn nhân. Một lần nữa, điều này đơn giản không phải là một nỗ lực để che chở Presley và hành vi của ông ta. ”

Bản báo cáo cũng viết thêm về vụ Presley, “Sự thật là Murphy, Trautman, và Giáo phận Erie cố tình chờ đợi cho đến khi hết thời hiệu và kiềm chế cuộc điều tra của họ để ngăn chặn việc tìm thêm nạn nhân.”

Cáo buộc rằng Đức Giám Mục Trautman đã "cố ý chờ đợi" cho đến khi hết thời hiệu là "vô căn cứ".

“Đây là những lời cáo buộc về hành động cuà Đức Giám Mục Trautman vào năm 2002 – là lúc mà ngài đã hành động nhanh chóng- liên quan đến những sự việc xảy ra trong những năm 1960 và 1970. Vào lúc đó thì, thời hiệu đã hết hạn rồi, ”bản trả lời cho biết.

Bàn trả lời kết luận "Mặc dù qua những trình bày dễ gây hiểu lầm cuả bản báo cáo, nhưng nhìn kỹ vào các phụ lục thì chúng ta vẫn có thể thấy rằng trong suốt 22 năm làm Giám mục , Đức Giám Mục Trautman luôn hành động để bảo vệ trẻ em và nhanh chóng cách chức các linh mục vi phạm. ”