NHỮNG BÔNG TUYẾT TRẮNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Đêm qua tuyết phủ sân nhà
Ngắm bông tuyết trắng thật là bình an
(bt)