TUYẾT LẠNH NGÀY ĐÔNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Ngoài sân tuyết phủ ngâp trời
Trong nhà lò sưởi tuyệt vời ấm êm
(bt)