Theo tin Marilyn Rodrigues của tờ Catholic Weekly ngày 19 tháng 5, 2020, Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe SDB của tổng giáo phận Perth đã viết một lá thư kịch liệt phản đối Bà Simone McGurk, Bộ Trưởng Bảo Vệ Trẻ Em của Tiểu Bang Tây Úc sau khi bà kêu gọi ngài ủng hộ việc buộc các linh mục tiết lộ các thông tin về việc lạm dụng trẻ em nhận được trong tòa giải tội.Nhân lúc đệ nạp dự luật mới để thảo luận vào ngày 13 tháng 5, Bà McGurk đã nói rằng Giáo Hội Công Giáo vốn “đề kháng việc thay đổi trong lãnh vực này, và công khai chống đối việc vi phạm ấn tín tòa giải tội” và nay đã đến lúc “giới lãnh đạo Giáo Hội phải đặt sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu”.

Bà nói thêm “Tổng Giám Mục Công Giáo của Perth đã đưa ra quan điểm của ông về điều này rất rõ ràng. Việc nới rộng nghĩa vụ phải báo cáo tới các thừa tác viên tôn giáo báo hiệu rõ ràng rằng sự an toàn của trẻ em là ưu tiên số một. Tôi kêu gọi Tổng Giám Mục đưa ra tuyên bố ấy bằng cách ủng hộ dự luật này trọn vẹn”.

Trong lá thư của ngài, gửi cho cả Thủ Hiến Tây Úc, Đức Tổng Giám Mục Costelloe nói rằng các nhận định của bà bộ trưởng hàm ý rằng khi tiếp tục đề cao lập trường của Giáo Hội về ấn tín giải tội, ngài và Giáo Hội nói chung không đặt sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu.

Ngài viết “Đó là một gièm pha đầy xúc phạm tới nhân cách tôi, và tới các cố gắng đầy đại lượng của mọi người, trong tổng giáo phận này, đã tận tâm tận lực để bảo đảm rằng mọi điều có thể làm được phải được làm để chắc chắn rằng trẻ em và người trẻ được an toàn hết sức trong các định chế và môi trường Công Giáo”.

Ngài viết thêm “Nếu quả thực bà ý thức được lập trường của tôi, vốn là lập trường của Giáo Hội Công Giáo, hẳn bà phải biết rằng kêu gọi tôi ‘đưa ra tuyến bố ấy...’, trên thực tế, là kêu gọi tôi đưa ra một câu tuyên bố lập tức khiến tôi bị ngưng chức Tổng Giám Mục Perth và khiến các năng quyền (phép) giúp tôi hoạt động như một linh mục bị rút lại. Bất cứ linh mục nào theo lời khuyên của tôi... cũng sẽ bị ngưng chức ngay lập tức”.

Đức Tổng Giám Mục cho hay Ủy Ban Hoàng Gia biết rõ chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thẩm quyền đưa ra các thay đổi đối với lề luật chung của cả Giáo Hội liên quan tới ấn tín giải tội.

Ngài viết “Tôi chỉ có thể cho rằng... bà đang dấn thân vào một điều người ta có thể gọi là ‘đánh bóng nhân đức mình’ (1) để chứng tỏ cho mọi người thấy cam kết của bà và của chính phủ bà đối với việc bảo vệ trẻ em. Nếu đúng như thế, thì bà đang dùng chức vụ của mình có lợi chính trị cho bà mà gây hại cho Giáo Hội và cho cá nhân tôi. Nếu đúng như thế, và tôi hy vọng không phải như thế, thì đây là một tác phong bất xứng của một đại diện dân cử, nhất là vì nó đã khí cụ hóa nỗi kinh hoàng khủng khiếp của nạn lạm dụng tình dục trẻ em”.

Đức Tổng Giám Mục nhìn nhận “thành tích đáng trách” của Giáo Hội trong việc xử lý nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong quá khứ, nhưng các việc làm của Giáo Hội để bảo vệ trẻ em và người trẻ trong mấy năm gần đây vốn cũng “ít được ai nhìn nhận”.

Ngài viết “buộc các linh mục vi phạm lời khấn hứa long trọng liên quan tới ấn tín giải tội sẽ không làm cho bất cứ trẻ em hay người trẻ nào an oàn hơn, nhưng, chắc chắn, sẽ làm một số dễ bị lạm dụng hơn”.

Đức Tổng Giám Mục Costelloe cũng đã công bố một thư mục vụ dài hơn để giải thích bối cảnh lá thư phản đối gửi bà bộ trưởng của ngài và tại sao việc ủng hộ dự luật “đơn giản không mở ra” cho ngài hay tốt hơn cho sự an tòan của trẻ em.

___________________________________________________________________

(1) Dịch kiểu nói “virtue signalling”, làm một hành động bề ngoài là để hỗ trợ một chính nghĩa nhưng thực ra để khoe mẽ mình đạo đức hơn người