Úc Châu: Tòa thánh suy xét về các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia

Các giám mục Úc bình luận về những phản hồi của Tòa thánh về các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia trước các ứng phó của Giáo hội trong việc lạm dụng tình dục trẻ em.

(Tin Vatican)

Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc đã xem xét các phản hồi của Tòa thánh đối với các khuyến nghị do Ủy ban Hoàng gia đưa ra về các phản ứng của Giáo hội đối với việc lạm dụng tính dục trẻ em.

Một thông cáo được công bố trên trang web của HĐGM giải thích “Ủy ban Hoàng gia đề nghị Hội đồng Giám mục tham khảo với Tòa thánh về những khuyến nghị đó, vì chúng liên quan đến luật pháp hay truyền thống của Giáo hội hoàn vũ”.

80 khuyến nghị

Trong 80 khuyến nghị do Ủy ban Hoàng gia đề xuất, 47 khuyến nghị được chấp nhận, 1 khuyến nghị không được chấp nhận, 13 khuyến nghị được gửi về Tòa thánh, 1 khuyến nghị đang được xem xét thêm, 5 khuyến nghị được chấp nhận trên nguyên tắc, 12 khuyến nghị được ủng hộ và 1 khuyến nghị được ủng hộ trên nguyên tắc.

Đáp lại tất cả các khuyến nghị được chấp nhận hoặc được hỗ trợ, phản ứng của Tòa thánh nêu rõ chúng đã được tuân giữ như thế nào, thì các tổ chức của Giáo hội sẽ tuân thủ bất kỳ luật nào trong tương lai hoặc các tiêu chuẩn đang được Tổ chức Chuyên gia Công Giáo nghiên cứu (Catholic Professional Standards Ltd).

Các suy xét của Tòa Thánh được công bố trên mục về Ủy ban Hoàng gia trên trang web của Hội đồng Giám mục.

HĐGM nhắc lại cam kết của Tòa thánh trong việc bảo vệ trẻ em, cũng như mong muốn “cộng tác với các cơ quan dân sự để theo đuổi mọi con đường nhằm chấm dứt tệ nạn lạm dụng tình dục”.

Thông cáo báo chí của Tòa thánh lưu ý rằng “Đức Hồng Y Quốc vụ khanh của Vatican là ĐHY Pietro Parolin xác nhận rằng các khuyến nghị, và toàn bộ văn kiện báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia, đã và đang được một số viên chức của Tòa thánh nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Phản hồi của Tòa thánh

Phản hồi của Tòa thánh cho hay “cam kết đã dẫn đến việc chấp nhận, từ Tòa thánh đến các Giáo phận, Hội đồng Giám mục và Ủy ban Tôn giáo, với một loạt các biện pháp, được thiết lập nhằm đảm bảo phản ứng thích hợp cho những trường hợp như vậy, theo quy trình của mọi cấp, cũng như khuyến khích hợp tác với các cơ quan dân sự, cả trong nước lẫn quốc tế”.

Thông cáo báo chí Tòa thánh cho biết nhiều khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia đã được Tòa thánh giải quyết.

“Những trường hợp đang được kiện tụng tại tòa án địa phương được coi là một phần của việc sửa đổi rộng hơn các luật của Giáo hội vẫn được áp dụng trên toàn thế giới.

Liên quan đến ấn tín Giải tội, Tòa thánh khẳng định tính bất khả xâm phạm của bí tích, nhưng nhìn nhận rằng một linh mục giải tội ‘có thể, và trong một số trường hợp nhất định, nên khuyến khích nạn nhân tìm kiếm sự trao đổi ngoài tòa giải tội’. Linh mục cũng có thể khuyến khích người đó báo cáo việc lạm dụng với chính quyền”.

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, tuyên bố rằng “các giám mục mong muốn hỗ trợ các cuộc đối thoại công khai đang diễn ra về các chính sách, những thực tại và tâm thức để đảm bảo rằng trẻ em và những người gặp rủi ro khác được an toàn trong cộng đồng của chúng ta. Trên tinh thần này, các nhận xét đã và sẽ được công bố." ĐTGM nói thêm rằng các giám mục Úc tại cuộc họp vào tháng Năm vừa qua đã bày tỏ hy vọng rằng các đại diện sẽ được gặp trực tiếp Bộ trưởng Tư pháp để trình bày và thảo luận về các phản hồi của Tòa thánh.“ Do hạn chế di chuyền vì Covid-19, các phản hồi đã được cung cấp bằng văn bản”.