58. TÚ TÀI XỬ ÁN

Có người ngu nói:

- “Tôi chỉ cần có một trăm mẫu ruộng là ngon rồi.”

Người hàng xóm nói:

- “Nếu anh có một trăm mẫu ruộng thì tôi sẽ nuôi một vạn con vịt ăn sạch lúa trong ruộng của anh.”

Hai người cải nhau không ai chịu thua ai nên đến nhờ quan phủ giải quyết, lúc đi ngang qua học quán, nhìn thấy ở đó có bức tường cao màu đỏ, cổng lớn, thì cho rằng đó là quan phủ, nên cùng nhau tiến vào.

Có một tú tài (học trò) ra đón, hai người tưởng là quan huyện bèn đem chuyện ra trình bày rõ ràng, tú tài cười nói:

- “Các ông, một người nên đi mua ruộng trước, một người nên đi mua vịt trước, đợi lúc tôi làm quan thì lại đến để xét xử vụ án này !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 58:

Con người ta ở đời ai cũng có ước mơ.

Người có chí lớn thì ước mơ làm chuyện lớn, người có óc khoa học thì ước mơ làm nhà khoa học, người có khiếu làm bác sĩ thì ước mơ làm bác sĩ, có người ước mơ làm ca sĩ nổi tiếng, có người ứơc mơ làm thầy giáo, có người ước mơ làm giám mục.v.v…

Ở đời cũng có nhiều người chỉ mới ước mơ thôi mà đã lên mặt lên mày với người khác, có người mới học ở chủng viện mà thôi chứ chưa làm linh mục, nhưng thái độ cung cách ăn nói hách dịch kẻ cả như một linh mục chính hiệu, khi có người góp ý nên khiêm tốn với việc học hành thì lại “kiện” với bề trên; có người con cái mới học làm bác sĩ chứ chưa là bác sĩ nhưng đã đe dọa hàng xóm là con làm bác sĩ thì đừng có hòng mà tới chữa bệnh.v.v…

Ứơc mơ tức là còn ở thì tương lai cho nên cần phải đạt tới để thành hiện thực, muốn ước mơ thành tựu thì phải nỗ lực học hành với thái độ khiêm tốn, để rồi khi ước mơ thành đạt thì sẽ rất hữu ích cho tha nhân và cho bản thân…

Mới chỉ ước mơ thôi mà đã hành xử như thật thì ngu hơn cả người ngu, bởi vì người kém hiểu biết thì người ta còn thông cảm, nhưng người hiểu biết mà hành xử như người ngu thì ai cũng chê cười và xa lánh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info