“Trên thế giới có những kẻ quyết tâm phá hủy các truyền thống của Chính thống giáo, gieo rắc chia rẽ và thù địch giữa các dân tộc và Giáo hội,” Đức Thượng phụ Kirill của Chính Thống Giáo Nga đã tuyên bố như trên trong lời chào mừng tại buổi lễ khai mạc một hội nghị khoáng đại bàn về vận mệnh chung của Chính Thống Giáo. Hội nghị có nhan đề: “Chính thống giáo thế giới: quyền tối thượng và sự hiệp thông dưới ánh sáng của Huấn quyền Chính thống”.

Được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tại Hội trường Thượng Hội đồng của nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế, sự kiện này có sự tham dự của các thành viên trong Ủy ban Thần học-Kinh thánh của Thượng Hội đồng Giám mục, đại diện của các tổ chức thần học, một số giám mục và linh mục, và các vị khách từ các Giáo Hội Chính Thống khác có quan hệ tốt với Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa.

Theo Đức Thượng Phụ Kirill, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đang tìm cách áp dụng mô hình của Giáo Hội Công Giáo lên Chính Thống Giáo, cụ thể là hình thành vai trò của một Đức Giáo Hoàng Chính Thống Giáo do Tòa Constantinople nắm giữ.

Cho đến nay, Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinope là vị thứ nhất trong các Thượng Phụ Chính Thống Giáo ngang hàng với nhau. Nghĩa là, vai trò của Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinope chỉ có tính cách nghi lễ, chứ không có quyền tài phán trên các Giám Mục Chính Thống Giáo khác, như vai trò của Đức Giáo Hoàng với các Giám Mục Công Giáo.

Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các đại hội đồng trong hai mươi năm qua, Đức Thượng Phụ Mạc Tư Khoa đã từ chối thảo luận về vấn đề quyền tối thượng trong Giáo hội, vì sợ rằng đó là một nỗ lực nhằm đề cao vai trò của Đức Thượng Phụ Đại Kết thành Constantinople.
Source:Asia News