Tiếp tục công bố kết quả cuộc thăm dò của họ gần đây do Centiment thực hiện, tờ The Pillar ngày 12 tháng 11 cho đăng tải phần nói về tác động của Covid-19 đối với việc tham dự Thánh Lễ của người Công Giáo Hoa Kỳ.

Theo đó, số người Công Giáo nói họ đi lễ hàng tuần đã giảm 14% kể từ khi Covid-19 hoành hành. Và dĩ nhiên, sự suy giảm này khiến tiền quyên góp hàng tuần của các nhà thờ Công Giáo giảm theo. Ngay từ hồi tháng 3 năm 2021, tờ The Pillar đã thấy năm 2020, có một mức suy giảm trung bình lên đến 12% tiền quyên góp hàng tuần của các giáo xứ so với năm 2019.

Con số tham dự Thánh Lễ

Cuộc thăm dò của The Pillar hỏi những người trả lời về việc họ năng đi lễ tại nhà thờ hoặc nơi thờ phượng khác ra sao trước đại dịch và hiện nay, họ năng tham dự các buổi lễ tôn giáo như thế nào, bao gồm cả các buổi lễ tôn giáo phát trực tuyến từ xa trên mạng. Kết quả, cả đối với người Công Giáo và Kitô hữu khác, khá ngạc nhiên.

41% những người tự mô tả là Công Giáo cho biết họ đi lễ ít nhất mỗi tuần một lần trước đại dịch.

41% người Công Giáo khác cho biết họ đi ít thường xuyên hơn - trong khoảng từ vài lần một tháng đến ít hơn một lần mỗi năm. 18% người Công Giáo cho biết họ chưa bao giờ đi lễ trước đại dịch.Kể từ sau đại dịch, những con số đó đã thay đổi. Chỉ có 36% người Công Giáo nói rằng họ hiện tham dự Thánh lễ ít nhất mỗi tuần một lần, gồm cả các Thánh lễ trực tuyến. Số người đi lễ ít thường xuyên hơn cũng giảm xuống, và số người nói rằng họ không bao giờ đi lễ đã tăng lên 29%.

Các con số trên cũng tương tự đối với những người không theo Công Giáo, những người tự mô tả mình là Thệ phản hoặc Kitô hữu.Sự khác biệt giữa 41% và 36% người Công Giáo tham dự Thánh lễ hàng tuần thoạt đầu có vẻ nhỏ. Nhưng có một cách khác để xem xét sự thay đổi:

• Số người tham dự Thánh lễ hàng tuần, trực tiếp hoặc qua trực tuyến, đã giảm 14% kể từ COVID-19.

• Số người Công Giáo không bao giờ đi lễ đã tăng 62%.Các hàng ghế, chúng phi thay đổi

Đây là một cách khác để hình dung sự vật:

Giả sử trước COVID-19, có 100 người tham dự Thánh lễ đều đặn hàng tuần trong Thánh lễ Chúa nhật bình thường ở giáo xứ của bạn.

Hôm nay:

• 11 người sẽ tham dự từ một đến ba lần một tháng.

• 2 người chỉ đi một vài lần một năm.

• 1 người giảm xuống còn một lần một năm.

• 8 người hiện nay nói rằng họ “không bao giờ” đi dự Thánh lễ.

Tất nhiên, có một số gương mặt mới trong hàng ghế nhà thờ:

• 10 người trước đây ít đi thường xuyên nay tham dự Thánh lễ ít nhất một lần mỗi tuần.

Nhưng tổng số người tham dự Thánh lễ ít hơn. Chỉ có 86 xuất hiện hàng tuần, trước đó là 100.

Ai vắng mặt?

Ai là những người Công Giáo đã đi tham dự Thánh lễ hàng tuần trước Covid, và bây giờ nói rằng họ không bao giờ đi, ngay cả xem một thánh lễ trực tuyến?

Trung bình, họ lớn tuổi hơn một chút. Tuổi trung bình của những người Công Giáo trưởng thành tham dự Thánh lễ hàng tuần là 46, trong khi tuổi trung bình của những người đã đi hàng tuần trước Covid, và bây giờ nói rằng họ không bao giờ đi, là 50. Nhưng chỉ có 19% những người đã ngừng đi lễ là 65 tuổi hoặc cao tuổi hơn.Hóa ra một bí tích khác có liên quan một cách đáng lưu ý với việc tham dự Thánh lễ: Xưng tội. Hoặc, ít nhất, tần suất việc đi xưng tội của họ.

Trong số những người Công Giáo đi lễ ít nhất mỗi tuần một lần, 50% nói rằng họ đi xưng tội ít nhất mỗi tháng một lần.

Nhưng trong số những người nói họ đi xưng tội hàng tháng, 85% những người đi lễ hàng tuần trước Covid đã trở lại thánh lễ hàng tuần.

Trong số những người không bao giờ đi xưng tội, chỉ có 56% những người đã đi lễ hàng tuần trước Covid đã trở lại thánh lễ hàng tuần.Covid và thừa tác vụ giáo xứ

Cuộc thăm dò của The Pillar hỏi những người tham dự các buổi lễ nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần về cách nhà thờ của họ đã xử lý mọi việc trong thời kỳ đại dịch ra sao.

Trong số những người Công Giáo tham dự Thánh lễ ít nhất mỗi tháng một lần trước đại dịch, 53% đồng ý rằng nhà thờ của họ giữ an toàn cho các thành viên. 27% nói rằng nhà thờ của họ đã thực hiện các thích nghi như tổ chức các buổi lễ ở ngoài trời hoặc phát video trực tuyến để giữ cho Thánh lễ và các bí tích có sẵn đó.

Ít người Công Giáo chỉ trích một cách chuyên biệt việc xử lý đại dịch của giáo xứ họ.

14% nói rằng “Nhà thờ của tôi đơn giản đóng cửa trong trận đại dịch” và 9% chuyên biệt đồng ý rằng nhà thờ của họ quá nhanh nhẩu ngưng các bí tích. 8% cảm thấy nhà thờ của họ đã chấp nhận các rủi ro không cần thiết. Và 7% cảm thấy họ trở nên xa lạ hơn với giáo xứ của họ trong thời gian xảy ra đại dịch.Nhìn chung, 17% người Công Giáo đi lễ ít nhất hàng tháng trước đại dịch nói rằng giáo xứ của họ đến với nhau trong thời gian đại dịch, trong khi 12% nói rằng giáo xứ của họ trở nên chia rẽ hơn.

Những thay đổi trong việc tham dự Thánh lễ có phải là vĩnh viễn không? “Hiệu quả Covid” trong 5 năm tới sẽ như thế nào? Còn quá sớm để nói. Nhưng như hầu hết chúng ta đã học được trong đại dịch, rất ít điều về tương lai có thể dễ dàng dự đoán được.