Tân Hoa xã đưa tin, Tập Cận Bình muốn cải thiện “dân chủ hóa” việc điều hành các tôn giáo. Chủ tịch Trung Quốc phát biểu cuối tuần qua tại một hội nghị tôn giáo quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc kể từ năm 2016.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh về dân chủ của Joe Biden từ 9 đến 10 tháng 12, ông Tập tiếp tục che giấu các chính sách của chế độ bằng những cạm bẫy dân chủ, xuyên tạc các thuật ngữ để áp dụng trong nước ý nghĩa thực sự của thuật ngữ “dân chủ”.

“Dân chủ hóa” việc điều hành các tôn giáo không gì khác hơn là sự đàn áp lớn hơn đối với các tôn giáo bởi chế độ Cộng sản. Trước hết, nó có ý nghĩa là hàng giáo phẩm phải chia bớt quyền hạn cho các nhóm giáo dân, thực tế là bọn giáo gian được cài vào để khống chế các tôn giáo.

Ngoài ra, ông Tập cho biết đất nước sẽ thúc đẩy hơn nữa việc “Trung quốc hóa” tôn giáo, là một quá trình được chính thức triển khai vào năm 2015, bao gồm cả việc kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động tôn giáo trực tuyến.

Ông Tập lưu ý rằng các hoạt động tôn giáo phải tuân thủ pháp luật và không can thiệp vào các hoạt động hành chính, tư pháp và giáo dục của nhà nước cũng như đời sống xã hội của đất nước.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin rằng tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Trung Quốc vào danh sách các quốc gia “cần quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo.

Trung Quốc đã đáp trả mạnh mẽ bằng cách xuất bản một báo cáo rất quan trọng về tình trạng dân chủ ở Hoa Kỳ.

Theo Bắc Kinh, nền chính trị Hoa Kỳ bị chi phối bởi tiền bạc, được kiểm soát bởi một số ít người, và bị bế tắc bởi các quyền phủ quyết lẫn nhau của các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội.

Đây thực ra chính là thực tại dân chủ của Trung Quốc vì các quyết định chính của đất nước được đưa ra bởi nhóm bảy người, cụ thể là các thành viên không được bầu của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, với một nhân vật chi phối tất cả là đại đế Tập Cận Bình, tổng bí thư Đảng.

Phát biểu cuối tuần qua tại một hội nghị tôn giáo do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, ông Tập giải thích rằng các tôn giáo phải thích ứng với thực tế rằng Trung Quốc là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Theo nhà lãnh đạo tối cao, quần chúng tín hữu phải đoàn kết xung quanh Đảng và chính quyền, từ chối mọi ảnh hưởng của nước ngoài.

Vào tháng Hai, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Các vấn đề Tôn giáo đã ban hành các quy tắc hành chính công khai đối với các nhân viên tôn giáo, về cách quản lý các thành viên của hàng giáo phẩm, tức là các nhà sư, các linh mục, giám mục, v.v.

Vào tháng 2 năm 2018, UBND xã đã thông qua các quy định mới về hoạt động tôn giáo, theo đó các nhân viên tôn giáo chỉ có thể thực hiện chức năng của mình nếu họ là thành viên của các cơ quan chính thức và chịu sự điều động của UBND xã.

Đối với Giáo Hội Công Giáo, Thỏa thuận Trung-Vatican 2018 về việc bổ nhiệm giám mục, được gia hạn vào tháng 10 năm 2020, vẫn chưa ngăn chặn được việc đàn áp các quan chức và thành viên của Giáo hội, đặc biệt là trong các cộng đồng thầm lặng.
Source:Asia News