Người có liên quan tới Vấn đề của Đức Pius XII trả lời Giáo sư Michael Marrus
ROME 21/11/2002 (Zenit. org). - Bằng một bài hai trang trong báo Roman La Republica, một sử gia Do thái đã mở lại cuộc tranh cãi về những liên quan của Vatican với chủ nghĩa Nazi.

Michael Marrus, giáo sư lịch sử của Holocaust tại Đại học Toronto và nguyên thành viên của ủy ban bây giờ đã giải tán gồm những sử gia Do thái và Kitô hữu nghiên cứu về những năm khó khăn này, nói Vatican chưa trả lời một số câu hỏi quan trọng.

Mặc dầu Toà Thánh đã loan báo việc phổ biến trong năm 2003 và 2005 về những văn kiện bí mật ám chỉ những liên quan giữa Đức và Vatican, ZENIT đã xin Cha Peter Gumpel Dòng Tên, sử gia và người có liên hệ với vấn đề phong chân phước cho Đức Pio XII, trả lời những câu hỏi của Marrus.

Giáo sư Toronto hồ nghi về phản ứng của Vatican với "Kristallnacht" tại nước Đức và với sự bạo tàng do các thẩm quyền khuyến khích tại đó, gòm có những vụ tấn công những vùng lân cận Do thái, sự tàn phá những hội đuờng, và sự đày những người Dothái vào các trại tập trung.

Cha Gumpel trả lời: "Khi ông chủ Rothschild tổ chức một buổi họp phản đối tại London chống Kristallnacht [1938], Eugenio Pacelli, Quốc vụ khanh Vatican, đã nhân danh Giáo hoàng Pio XI gởi một bản tuyên bố liên đới với những người Dothái bị bắt bớ. "

"Bản phản đối của Toà Thánh được đọc công khai trong buổi họp, " cha nói. "Bản văn đầy đủ của công hàm Vatican có trong quyển thứ sáu bộ 'Minutes and Documents of the Holy See Related to the Second World War' ['Những văn thư vá văn kiện của ToàThánh liên hệ tới thế chiến thứ hai, ' hay ADSS], trong những trang 12 và 13, và trang 539 phần phụ lục. "

Qua bài viết trong báo La Republica, Marrus nói ông muốn biết những hồng y Đức đã nói những gì trong hai cuộc họp với Đức Pius XII năm 1939.

Cha Gumpel trả lời rằng "49 trang--từ trang 387 tới trang 436--đã được phổ biến trong quyển thứ hai của ADSS, trong đó có thể đọc bản văn đầy đủ của hai cuộc họp này. Đức Thánh Cha và các hồng y hoàn toàn chống Hitler, nhưng các ngài biết cần phải làm hết sức thận trọng, như thông điệp 1937 'Mit Brennender Sorge' chống chủ nghĩa Nazi chỉ nên cớ cho những vụ bắt bớ, và chiến tranh sắp bùng nổ tới nơi. "

Marrus cũng nói Đức Pius XII chỉ giúp đỡ những người Do thái đã trở lại Công giáo.
Sử gia Dòng Tên đã nhắc lại, dầu sao, "những sự kiện nói cho mình. Tòa Thánh đã tiêu pha hàng triệu dollars để cứu người Do thái, không kể họ là đã được rửa tội hay chưa. Trong một số trường hợp, Giáo hoàng Pacelli không thỏa mãn với việc lấy được chiếu kháng nhập cảnh cho những người Do thái Đúc tới Nam Mỹ châu, nhưng người cũng kiếm tiền để trả cho cuộc hành trình của họ.

Marrus cũng gợi ý rằng Vatican đã bỏ chính phủ Ba lan lưu vong tại London.

Cha Gumpei nói"Như đã được làm sáng tỏ trong quyển thứ ba của ADSS, các giám mục Ba lan không chút nào đồng ý với những phản đối công khai, vì các ngài nghỉ điều đó sẽ làm xấu đi những hoàn cảnh của các ngài, "

Cha nói thêm: "Khi, theo lời yêu cầu của Đức Pius XII, một linh mục Ý đem những tập sách nhỏ tới Hồng Y Adam Sapieha, tổng giám mục Krakow, để ngài phân phát giữa các giám mục và giáo sĩ Balan, vì những tập tập sách nhỏ nói Giáo hoàng ở với họ, hồng y không muốn nhận những sách đó. "

Cha Gumper trưng lời hồng y nói: "Tôi cám ơn Đức Thánh Cha, thưa Đức ông thân mến, không ai hơn chúng tôi là những người Balan biết sự quan âm của Giáo hoàng đối với chúng tôi thì khoan khoái và nhạy cảm dường nào. Nhưng một sự bộc lộ công khai tình yêu và sự quan tâm của Giáo hoàng trong những vấn đề của chúng tôi thì không cần, vì nó chỉ làm tăng thêm mà thôi. Đức ông không biết sao nếu tôi thông báo điều này, nếu họ gặp những giấy tờ này trong nhà tôi, sẽ không có đủ đầu người Balan cho những sự trả đũa của người Nazi. "

Qua bài viết của ông trong La Republica, Marrus cũng qui chiếu về một sứ điệp viết bởi Tổng giám mục Công giáo-Hy lạp Andrzeyj Szeptycky tại Lviv, trong đó ngài nói những người Công giáo cộng tác với người Nazi.

“Tôi đã đọc thư Tổng giám mục Szeptycky nhiều lần và ngài nói chính xác điều ngược lại, " Cha Gumper nói: "Trong một sứ điệp, ngài nói: 'tôi phải nhắc tới, với sự công nhận lớn, sự giúp đỡ chúng tôi được do những người Công giáo Đúc qua những kênh của một hiệp hội dành giúp những người Đúc ở ngoài nước Đức. ' Tôi không thể thấy có một ám chỉ nào trong đó về chủ nghĩa Nazi, làm sai hoàn toàn ý nghĩa bức thư. "

Sau cùng, Marrus qui chiếu về những lởi kêu gọi của Tổng Giám mục Konrad von Preysing of Berlin, người Đức Pius XII sau này phong hồng y, và than phiền rằng Giáo hội không lên tiếng công khai chống chủ nghĩa Nazi trong những năm này.

Cha Gumpel trả lời: " Kinh nghiệm chua cay đã dạy các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo rằng, sau mỗi lần phản đối công khai, một sự phản ứng ngược lại xảy ra khác với điều mong muốn. Robert M. W. Kemper, luật sự Huê kỳ tại những phiên toà xử Nuremberg, phát biểu rõ ràng rằng Tòa Thánh không thể làm cách nào khác hơn. "

"Bất cứ hành động công khai nào phải đổ nhiều máu, đang khi một thái độ khôn ngoan cho phép Đức Pius XII và các thẩm quyền giáo hội giúp đỡ, một cách kín đáo, hàng trăm ngàn người Do thái, " cha nói thêm.

Cha Gumpel kết thúc: "Tôi chia sẻ hy vọng của sử gia Michael Marrus được 'thấy cuộc tranh cãi về Đức Pius XII được bình thường hoá, ' nhưng phải làm cách khách quan, thành thực và công bằng. "