LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM HOA KỲ – CỘNG ĐỒNG GIÁO SĨ VÀ NAM TU SĨ
HÀNH TRÌNH EMMAUS – TUẦN HỌP MẶT HUYNH ĐỆ LINH MỤC
St. Callistus Church, 12921 Lewis St., Garden Grove, CA 92840 – 714-971-2141 - hanhtrinhemmaus@yahoo.com
HÀNH TRÌNH EMMAUS - Marywood Center 2811 E. Villa Real Drive, Orange, CA 92863
http://htemmaus.vncatholic.org - 714-454-4822 – 714-318-5750 – 714-851-4320 – 714-689-3488


HÀNH TRÌNH EMMAUS 2
Sứ mạng Người Mục Tử (Ga. 21:1-17)

Hành Trình Emmaus 2 (HTE2) là gì?
Hành Trình Emmaus 2 là cuộc hội ngộ huynh đệ của tất cả các linh mục (khoảng hơn 600) gốc Việt Nam đang làm mục vụ trong Giáo Hội Hoa Kỳ

Mục đích của HTE2 là gì?
Mục đích chính yếu của HTE2 là tạo dịp cho mọi anh em linh mục gốc Việt Nam gặp gỡ, chia sẻ, cầu nguyện... và khuyến khích nâng đỡ nhau tiếp tục hành trình phục vụ linh mục sau cuộc gặp gỡ.

Chủ đề của HTE2 là gì?
Cuộc hội ngộ xoay quanh trình thuật Gioan 21:1-17 với câu hỏi của Linh Mục Giêsu: "Con có yêu mến Thầy không?"

Thời gian HTE2:
Cuộc hội ngộ huynh đệ HTE2 lần này kéo dài 3 ngày từ thứ Hai ngày 5 đến thứ Năm ngày 8 tháng 3 năm 2007

Địa điểm HTE2:
Tất cả sinh hoạt của cuộc hội ngộ huynh đệ diễn ra trên một ngọn đồi rất thơ mộng tên lá MARAYWOOD CENTER, 2811 E. Villa Real Drive, Orange, California 92863

Chương Trình/Program “On the Road to Emmaus”
Sứ Mạng Người Mục Tử/Mission of the Shepherd (Ga. 21:1-17)

Monday – Mar. 5, 2007
 • Hiện diện huynh đệ/Being with each other:‘’Tất cả các môn đệ đang ở với nhau”/”Together were the disciples” John 21:2
 • 1:00pm Ghi danh/Registration
 • 5:00pm Nghi thức và Thánh lễ khai mạc/Opening Ceremony & Mass
 • Chủ tế Presider: Bishop of the Dicose of Orange – Giảng thuyết/Homilist: Msgr. Dao Dinh, Coordinator for the Vietnamese Catholics in the Diasporas
 • 7:00pm Cơm chiều/Dinner
 • 8:00pm Gặp gỡ huynh đệ/Fraternal gathering
 • 10:00pm Nghỉ đêm/Good night
Tuesday – Mar. 6, 2007
 • Hiện diện với Thầy/Being with Jesus: “Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra với các môn đệ/”It was the third time Jesus appeared to His disciples” Ga 21:14
 • 8:00am Điểm tâm/Breakfast
 • 8:45am Kinh sáng/Morning prayer
 • 9:00am-9:45am Thuyết trình viên /Speaker: Rev. Gordan Moreland SJ
 • 9:45am Giải lao/Break
 • 10:00am-11:00am Thảo luận/Forum
 • 11:30am Thánh lễ/Mass – Giảng thuyết/Homilist: Rev. Gordan Moreland
 • 12:30pm Cơm trưaLunch
 • 1:00pm Chương trình riêng/Free time
 • 4:00pm Kinh chiều/Vesper
 • 4:15pm Thuyết trình viên/Speaker: Rev. Hy Nguyen
 • 5:15pm Giải lao/Break
 • 5:30pm Cơm chiều/Dinner
 • 6:300pm Gặp gỡ huynh đệ/Fraternal fellowship
 • 10:00pm Kinh tối/Good night
Wednesday – Mar. 7, 2007
 • Sứ mạng linh mục: Phục Vụ/Service: A Priestly Mission: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy’/Tend my sheep.” Ga 21:16
 • 8:00am Điểm tâm/Breakfast
 • 8:45am Kinh sáng/Morning prayer
 • 9:00am Mục vụ Hôn phối/“Holy Matrimony Ministry”- Trình bầy viên/Presenters: Rev. Sy Nguyen & Rev. Vien Nguyen
 • 11:30am Thánh lễ/Mass – Giảng thuyết/Homilist: Rev. Hy Nguyen
 • Chụp hình lưu niệm/Group pictures
 • 12:30pm Cơm trưa/Lunch
 • Chương trình riêng/Free time
 • 10:00pm Kinh tối/Night Prayer
Thursday – Mar. 8, 2007
 • Sứ mạng linh mục: Yêu Thương/Love: A Priestly Mission: “Thầy biết con yêu mến Thầy.”/Yes, Lord, you know that I love you.”” Ga 21:17
 • 8:30am Kinh sáng & Điểm tâmMorning prayer/Brunch
 • 9:15am Viễn tượng/“Vision” – Điều hợp viên/Faciliators: Msgn. Phuong Pham & Rev. Hien Le
 • 11:00am Nghi thức và Thánh lễ bế mạc/Closing ceremony & Mass
 • Chủ tế/Presider: Bishop Luong Mai – Giảng thuyết/Homilist: Msgr. Thang Pham
 • 12:30pm Lên đường/Dismissal
PHIẾU GHI DANH THAM DỰ HÀNH TRÌNH EMMAUS 2

Xin quý cha điền vào mẫu đơn sau và ký check gởi về:
Hành Trình Emmaus 2
St. Callistus Church, 12921 Lewis St., Garden Grove, CA 92840


Họ và Tên: _______________________________________________________

Địa Chỉ (tên Giáo Xứ): ____________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Phone: ___________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________

Giáo Phận: _______________________________________________________

Nội trú ($250): _____ Ngoại trú ($150): _____

Check: ________(xin đề Hành Trình Emmaus) Đóng tiền ngày ghi danh: _______

Đón từ phi trường: _______________________ Giờ: _____ Ngày:________

Đưa ra phi trường: ________________________ Giờ: _____ Ngày: ________

Quý cha cũng có thể ghi danh qua:
Email: hanhtrinhemmaus@yahoo.com
Website: http://htemmaus.vncatholic.org
Phone: 714-454-4822 – 714-318-5750 – 714-851-4320 – 714-689-3488