HUẾ -- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đán, giáo sư đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, đã được Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, sau Thánh lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, ngày 21/11/2007, tuyên bố làm Giám Đốc Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế thay thế Cha Đôminicô Trần Thái Hiệp, và làm Giám Tỉnh Hội Dòng Xuân Bích Việt Nam.

LM Bề Trên Cả Dòng Xuân Bích và Cha Đán
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đán, nguyên là linh mục gốc Phát Diệm, gia nhập Tu Hội Xuân Bích, là Hội Dòng chuyên lo về giáo dục chủng sinh trong các chủng viện.