LÁI THIÊU -- Đây là hình Trại "Chút tình cỏ thơ" của Câu lạc bộ Mực vụ gia đình Giáo phận Saigon do Cha Giuse Trần Đình Long SSS đồng hành. Nhóm Cha Long đã đến thăm và chia sẽ với các em câm điếc khuyết tật tại Trung tâm Câm Điếc Lái Thiêu.

Với phương châm chia sẽ niềm vui với các em, Cha Long đã tổ chức trò chơi có thưởng để cho các em chơi (Cầu khỉ, ném bóng.. .) nhưng tất cả đều có quà của trò chơi, giúp các em vui vẽ không mặc cảm khuyết tật của mình. Mỗi thành viên của Câu lạc bộ đều đồng với các emqua các trò chơi, mỗi người tìm mọi phương tiện để trò chuyện với các em, như giấy bút để viết những đều cần hỏi.. . Tuy các em bị khuyết tật câm điếc nhưng cũng được giáo dục qua các Seur Dòng Phaolo thì các em cũng biết chữ và nghe, nói nhưng không chuẩn. Trong khi sinh hoạt, có VCD Karaoke của Câu lạc bộ Lửa Hồng được mở lên để sinh hoạt, các em xem rất thích thú và tranh giành nhau để hát, ôi những tiếng hát u-ơ của các làm xúc động biết bao lòng người và nhất là các seur đã nuôi dạy chăm sóc các em.