SAIGÒN -- Hôm 31/1/2008 (nhằm ngày 24 Tết Mậu Tý) Nhà thờ Huyện Sĩ (Giáo xứ Chợ Đũi) tổ chức phân phát 100 phần quà Tết cho các gia đình khó khăn trong giáo xứ kể cả các gia đình lương giáo.