Ngưỡng Phục Quý Soeurs
Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn Phao-lô Saigon


Ngợi khen con cái Thánh Phao-lô,
Tinh thần dũng cảm thật vô bờ.
Sức yếu dám ngăn phường cướp đất,
Tay trơn quyết chặn lũ tham ô.
Một tay nắm Chuá, xin giúp sức,
Tay nắm anh em, sẻ niềm mơ:
Mơ ngày cộng sản theo Công Lý,
Toàn dân no ấm thoả mong chờ!

Bs Vũ Linh Huy