CANBERRA - Như nhận định của Ngoại Trưởng Úc, Alexander Downer, bản báo cáo mới đây của phái bộ thanh sát võ khí LHQ cho thấy, Irắc vẫn tiếp tục dở thủ đoạn lừa lọc nhưng lâu lâu chấp nhận nhượng bộ đôi chút để gây chia rẽ giữa các quốc gia trên thế giới.

Trong bản báo cáo mới đây, Trưởng Phái Bộ Thanh sát Võ Khí LHQ, Tiến Sĩ Hans Blix nhận xét rằng, Irắc đã tỏ ra hợp tác hơn, tuy nhiên, Bác Đát vẫn không khai báo rõ ràng mọi chi tiết liên quan đến những loại võ khí hóa học và vi trùng.

Ông Downer nói, cộng đồng thế giới cần phải tỏ ra quyết tâm và hậu thuẫn bản quyết nghị đã được bổ túc để buộc Irắc phải giải giới trễ nhất là ngày 17 tới đây.(abc)