Tình trạng đĩ điếm và dục tình trong ngành du lịch bao gồm đến 2 triệu người, kể cả con trẻ.

BANGKOK, Thailand 16/3/2003 (ZENIT.org-Fides)).- Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục đặc trách những vấn đề phụ nữ tuyên bố rằng những người Công Giáo phải hành động loại trừ bạo hành và kỳ thị chống phụ nữ.

Trong một lá thư mục vụ gởi giáo dân Công Giáo Thái Lan, Ðức Giám Mục Lawrence Thienchai Samanchit tại Chanthaburi đã trích tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng "Giáo hội tại Á châu," tông huấn nhắc rằng điều kiện người nữ tại Á châu vẫn còn là một vấn đề trầm trọng.

Trong thư mục vụ, Ðức Cha viết "Mặc dầu cũng nằm trong khuôn khổ luật pháp, kỳ thị và bạo hành bắt đầu từ trong gia đình và tiếp tục diễn ra nơi công sở. Trong tệ nạn đĩ điếm, ngành du lịch và doanh nghiệp giải trí, nhiều người nữ bị đối xử như đồ vật."

"Vai trò người nữ trong xã hội thường bị đánh giá thấp hay bị lờ đi, và điều này đưa tới sự kiệt quệ tinh thần nhân loại." Ðức Cha cũng nói thêm là những Giáo hội địa phương tại Á châu phải cổ võ những hoạt động bảo vệ phụ nữ.

Trong năm 2000 Hội Ðồng Giám Mục Thái đã đặt ra một Ủy Ban đặc trách những vấn đề phụ nữ, với nhiệm vụ bảo toàn các quyền phụ nữ và đồng thời khuyến khích các chị em tham gia vào đời sống Giáo Hội và xã hội.

Thư ký Ủy ban Chuensuk Arsaitrumkulha cho biết hội đồng quản trị đã tổ chức những khóa huấn luyện thần học cho phụ nữ, và những cuộc gặp gỡ với các đại chủng sinh để thêm sự hiểu biết về nạn kỳ thị phụ nữ. Hội đồng cũng giúp các Giáo Phận đào tạo các nhóm phụ nữ nhằm khuyến khích các hoạt động kiếm thêm lợi tức.

Arsaitrumkulha nói lá thư mục phản ánh trung thực hoàn cảnh tại Thái lan, nơi nạn đĩ điếm và tình dục trong ngành du lịch lên tới hơn 2 triệu người nữ và con trẻ.

Một vấn nạn quan trọng khác đối với phụ nữ tại Thái Lan là HIV/AIDS là một quốc gia tại Á Châu mắc bệnh nhiều nhất. Tổ chức Sức Khỏe Thế giới báo cáo rằng HIV/AIDS tại Thái lan đã đưa số tử vong lên đến 46000 người trong một năm đã gây nên 95.000 trẻ mồ côi mới dưới 5 tuổi.